Zorgen over deadlines, kosten en toegankelijkheid nieuwe Gerrit Krolbrug

nieuws
Foto: Rieks Oijnhausen

Hoe lang gaat de bouw van een nieuwe Gerrit Krolbrug nu echt duren? Wordt de brug duurder en wie betaalt daarvoor? En kunnen alle gebruikers straks makkelijk het Van Starkenborghkanaal oversteken? Die zorgden kwam woensdagavond naar voren in de Groningse gemeenteraad.

De gemeenteraad behandelde donderdagavond de inpassing van een negental moties die ruim een jaar geleden werden ingediend rond de plannen voor de nieuwe Gerrit Krolbrug.

Het grootste gedeelte van de kritiek op de uitvoering van deze moties leek zich te richten op de kosten en de duur van het traject. De gemeente richt zich op een streefjaar van 2026 of 2027 voor de oplevering van de nieuwe brug. Maar onder meer de SP, de PvdA en het CDA zijn bang dat een ‘herijking’ van de projectplanning gaat betekenen dat de brug pas (veel) later wordt opgeleverd. “Het lijkt erop dat er, net als bij Paddepoelsterbrug, opnieuw constant achteruit wordt geschoven met de deadlines”, aldus CDA-raadslid Izaak van Jaarsveld. “Kunnen we daar niet gewoon mee ophouden? Dan houd je mensen niet voor de gek?”

Broeksma benadrukte daarop dat een lange looptijd niet anders kan en dat de gestelde deadlines meer dienen als drukmiddel richting Rijkswaterstaat om op te schieten. “Dit gaat een paar jaar duren en helaas kan het niet eerder dan 2026. De deadline is een inschatting en tegelijkertijd een signaal naar Rijkswaterstaat. De bouw van de brug ligt nu eenmaal in haar handen, dus meer kan ik niet doen.”

De gemeente houdt er rekening mee dat de extra investeringskosten die de toevoegingen aan de plannen voor de brug zo’n miljoen euro gaan bedragen. Die kosten komen grotendeels op rekening bij de gemeente Groningen, met een klein deel voor waterschap Noorderzijlvest. D66, PvdA en SP zijn echter bang dat de brug duurder gaat worden. Wethouder Broeksma benadrukte daarop dat, als de kosten voor de brug en de opgangen ernaartoe duurder worden, dat Rijkwaterstaat moet betalen. Alleen als de kosten voor de extra’s die de gemeente rond de brug wil inpassen gaan oplopen, kost dat Groningen geld.

Toegangkelijkheid

Meerdere raadsfracties uitten daarnaast hun zorgen over de toegankelijkheid van de nieuwe Gerrit Krolbrug. Zo blijkt uit de collegebrief van half november dat de hellingspercentages, naast de hoogte van de brug, aan de ‘Ommelandse kant’ van de brug niet verder verlaagd kunnen worden. Daarnaast is de gemeente niet van plan om extra schuilvoorzieningen te bouwen bij de brug, die bij een doorvaart langer open moet dan de meeste andere bruggen in de gemeente.

Maar Broeksma hield voet bij stuk: “Maatregelen als dit soort schuilplaatsen passen esthetisch niet het plaatje en het risico op oneigenlijk gebruik (hangjeugd) is te groot.” De moties van vorig jaar maanden het gemeentebestuur ook om zich in te spannen voor een bredere brug. Ook daarbij kon Broeksma geen soelaas bieden: “Dat heeft effect op alle andere dimensies van de brug. Daarnaast kost het een hoop geld en  de richtlijnen voor de breedte van de brug worden gehaald. We kunnen dit geld dus beter besteden aan andere zaken.”

Tijdelijke brug

Een permanente oplossing laat dus nog even op zich wachten. Maar de ’tijdelijke’ Gerrit Krolbrug, de zogenaamde hellingbanen: die hadden er over twee weken moeten staan. Maar vorige maand werd duidelijk dat dat niet ging lukken. De grond onder de fundering voor de tijdelijke oversteekplaatsen voor fietsers bleek te slap. Daarvoor werd eerder deze week een oplossing gevonden (buispalen), maar een nieuwe streefdatum is er nog niet. Ook hierover uitten verschillende raadsfracties zich ontstemd.

“Dit was een grote teleurstelling”, aldus Broeksma. “Het probleem werd pas ontdekt bij de beoordeling van de vergunningaanvraag. Daarom moet er nu opnieuw getekend en gerekend worden.” Die berekening is volgens Broeksma voor de Kerst klaar. Maar omdat er ook een nieuw ontwerp moet komen, kan de wethouder nog niet aangeven wanneer de tijdelijke Gerrit Krolbrug wel klaar is.