Voltallige gemeenteraad komt met motie voor behoud hartchirurgie UMCG

nieuws
Foto: Rijksuniversiteit Groningen

Komende woensdag zal de voltallige gemeenteraad van Groningen een motie aannemen, waardoor het gemeentebestuur opnieuw bij minister Kuipers moet aandringen om de afdeling kinderhartchirurgie niet uit Groningen te laten verdwijnen.

Alle twaalf fracties in de gemeenteraad dienden maandag een motie in voor de vergadering van komende woensdag. De motie werd ingediend als reactie op de analyse van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA), waaruit blijkt dat het weghalen van de gespecialiseerde hartzorg uit het UMCG een bedreiging vormt voor de continuïteit van de acute zorg in Noord-Nederland.

Oud-minister Hugo de Jong besloot eind vorig jaar de zorg voor patiënten met een aangeboren hartafwijking te concentreren buiten Groningen. Zijn opvolger Ernst Kuipers hield in eerste instantie vast aan dit besluit, maar besloot na veel ophef in Noord-Nederland zijn besluit te heroverwegen en de NZA om advies te vragen. Kuipers neemt zijn nieuwe besluit begin volgend jaar.

Door de motie zal het gemeentebestuur er bij minister Kuipers van VWS en de leden van de Tweede Kamer op moeten aandringen het voorgenomen kabinetsbesluit definitief van tafel te vegen. “Het is voor ons onacceptabel dat de toegankelijkheid van academische zorg afhangt van waar in Nederland je woonachtig bent”, schrijft de voltallige gemeenteraad in de motie. “Het NZa-rapport bevestigt dat het UMCG een grote regionale functie heeft als het gaat om de toegankelijkheid van academische zorg voor inwoners uit Groningen,
Drenthe, Friesland, Overijssel en Flevoland. Ook heeft de sluiting van de (kinder)hartchirurgie in het UMCG onomkeerbare gevolgen voor de beschikbaarheid van deze academische zorg voor patiënten in Noord-Nederland.