‘Studenten uitsluiten van energietoeslag is doelmatig en wettelijk verdedigbaar’

nieuws
Foto: Rudy and Peter Skitterians via Pixabay

Studenten uitsluiten van het krijgen van de 1.300 euro energietoeslag voor mensen met een laag inkomen is wettelijk goed verdedigbaar. Dat schrijft landsadvocaat Reimer Veldhuis dinsdagmiddag in een advies aan minister Schouten van Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen.

Schouten vroeg de landsadvocaat om een advies, nadat de Vereniging voor Nederlandse Gemeenten daarop had aangedrongen. De gemeentes wilden weten wat ze aan moeten met de grote hoeveelheid aanvragen voor bijstand voor studenten, zowel voor de collectieve toeslag voor mensen in armoede als voor individuele bijzondere bijstand.

Daarnaast werden al verschillende rechtszaken gevoerd tegen gemeenten door studenten, die het onterecht vinden dat zij worden uitgesloten van de 1.300 euro energietoeslag. In Nijmegen wist een student een rechtszaak te winnen en daarmee af te dwingen dat de Gelderse gemeente overging tot betaling van de toeslag. In verschillende andere studentensteden werden daarna ook rechtszaken aangespannen.

In Groningen loopt op dit moment ook een rechtszaak tegen de gemeente rond de energietoeslag. Volgens het gemeentebestuur heeft Groningen simpelweg het geld niet om alle studenten die in aanmerking komen te betalen, zonder extra geld uit Den Haag.

In tegenstelling tot de Nijmeegse rechter stelt de landsadvocaat nu dat het goed verdedigbaar is dat er onderscheid wordt gemaakt tussen studenten en andere minima. ‘Een legitiem, doelmatig en proportioneel middel’, schrijft Veldhuis. De landsadvocaat merkt daarnaast op dat een individuele tegemoetkoming via de bijzonder bijstand voor studenten een goed alternatief is, mochten zij in de problemen komen door de hoge energieprijzen.