Raadsfracties vrezen dat gemeente kat in de zak koopt met testbaan hyperloop

nieuws
Foto: Hardt Hyperloop

De Partij voor het Noorden en Stadspartij 100% voor Groningen zijn bezorgd over de voortgang van de bouw van de testbaan voor de hyperloop bij Meerstad. Naast berichten over trage voorgang stellen de fracties dat de grond onder de testbaan mogelijk te slecht is om de testbaan te bouwen.

De twee partijen stellen te zijn getipt over problemen met de grond, waar tussen nu en 2025 de testbaan voor de vacuümtrein zou moeten verrijzen. De Stadspartij 100% voor Groningen en de Partij voor het Noorden stellen dat deze conclusie tot drastische aanpassingen of zelfs het schrappen van de plannen kan leiden.

De Partijen vrezen dat de gemeente een kat in de zak koopt met de aanleg van de testbaan voor de supersnelle buistrein. “Toen de hyperloop werd gepresenteerd, was er veel euforie in de gemeente Groningen. Maar het is nu wel heel stil omtrent de Hyperloop”, aldus Leendert van der Laan, fractievoorzitter van de Partij voor het Noorden. “Hoewel de locatie aan Meerstad omschreven wordt als hét toekomstige ‘Europese centrum voor ontwikkeling van hyperlooptechnologie’, zijn de vergunningen vooralsnog nog niet afgerond. Het gaat hier om een miljoenenproject, daar moet gewoon transparantie over zijn.”