Mogelijk overlast door intrillen damwanden rond De Frontier en De Linie

nieuws
Foto: Ecco van Oosterhout

Aan- en omwonenden van de H.L. Wichersstraat hebben donderdag en vrijdag hoogstwaarschijnlijk last van geluidsoverlast en trillingen. Aannemerscombinatie Herepoort gaat dan damwanden intrillen langs de verdiepte ligging van de nieuwe zuidelijke ringweg.

De damwanden zijn nodig voor de aanleg van een kabelkanaal langs de verdiepte ringweg. De kabels die daar in komen te liggen, gaan stroom en aansturing geleiden naar bijvoorbeeld ventilatoren, bebording en verlichting.

De werkzaamheden vinden komende donderdag en vrijdag overdag plaats en gaan dan hoogstwaarschijnlijk zorgen voor geluidsoverlast in de omgeving, bijvoorbeeld voor de bewoners van appartementencomplex De Frontier en de bewoners van De Linie. Ook kunnen er trillingen worden gevoeld. Aanpak Ring-Zuid verwacht wel dat de overlast kleiner zal zijn dan tijdens eerdere intrilwerkzaamheden. Dit omdat de damwandplanken voor het kabelkanaal relatief kort zijn.

Deel dit artikel: