Minister roept universiteiten op te stoppen met werving internationale studenten

nieuws
Slaapzakken op de vloer in de hal van het Academiegebouw - Foto: Joris van Tweel

Minister Dijkgraaf van Onderwijs heeft alle universiteiten en hogescholen in een brief opgeroepen om te stoppen met het werven van internationale studenten. Dat deed Dijkgraaf, nadat de Tweede Kamer de minister daar vorige maand toe opriep.

De minister gaat in zijn brief grotendeels mee in de oproep van de Tweede Kamer, maar past wel een mouw aan een aantal sectoren: zeer beperkte en gerichte werving is mogelijk voor specifieke opleidingen die zich richten op (regionale) tekortsectoren. Daarin vallen de
zorg, de bètatechniek en het onderwijs. “Daarbij verwacht ik van de instellingen een inspanning om deze internationale studenten te faciliteren na afstuderen hun weg te vinden naar de Nederlandse arbeidsmarkt in deze tekortsectoren”, schrijft Dijkgraaf.

“De afgelopen twintig jaar is het aantal studenten in het Nederlandse hoger onderwijs aanzienlijk gegroeid. De verwachting is dat de groei ook de komende jaren doorzet”, schrijft Dijkgraaf in zijn motivering voor de maatregel. Volgens de minister heeft internationalisering ‘verschillende positieve kanten’, maar zorgt de komst van de studenten ook  voor druk op de voorzieningen, werkdruk onder docenten en problemen met huisvesting.”

Dat is duidelijk zichtbaar in een studentenstad als Groningen. Al jaren kampt de stad, met name tijdens de start van nieuwe collegejaren, met een groot tekort aan slaapplaatsen. Ook raken collegezalen overvol. In Groningen leidde het de afgelopen jaren tot noodopvang en tenten waar studenten in moesten bivakkeren. Daarnaast heerst er al jaren een tekort aan studentenkamers. Studentenorganisaties vrezen dat dit tekort de komende tijd alleen maar zal toenemen, nu de basisbeurs weer wordt ingevoerd.

Dijkgraaf komt in februari met een concreet pakket aan maatregelen om het aantal internationale studenten in te perken. Tot die tijd hoopt de minister dat universiteiten en hogeschool zich aan de gestelde richtlijnen houden.

Deel dit artikel: