IMG doet aangifte tegen bemiddelingsbureau dat brieven stuurde naar bevingsgedupeerden

nieuws

Het Instituut Mijnbouwschade Groningen gaat juridische stappen ondernemen tegen een bemiddelingsbureau dat via een datalek brieven stuurde naar mensen die nog geen schade hadden gemeld.

Het bemiddelingsbureau Loket Bevingsschade heeft volgens het IMG misbruik gemaakt van persoonsgegevens uit het klantportaal, door zich in het portaal voor te doen als iemand anders en daarmee onrechtmatig de klantgegevens heeft verkregen. Eerder sommeerde het IMG het bedrijf al om te stoppen met het aanschrijven van mensen en misleidende reclame te maken.

Het bemiddelingsbureau kwam twee weken geleden in het nieuws, nadat bekend werd dat het bedrijf brieven verzond naar adressen waarop nog geen aardbevingsschade is gemeld. Uit onderzoek bij het IMG bleek dat het bedrijf inlogde (met DigiD of eHerkenning) in het klantportaal waar gedupeerden schade kunnen melden, waarna het bureau willekeurig adressen invoerde om te achterhalen of daarop eerder schade is gemeld. Deze informatie heeft het bureau gebruikt om gericht brieven te sturen naar bewoners om hun dienstverlening aan te bieden.

Volgens het IMG ging het bemiddelingsbureau onrechtmatig te werk, omdat het bedrijf zich voordeed als iemand anders. Na het invoeren van het adres moeten (nieuwe) melders antwoord geven op de vraag of zij eigenaar, erfgenaam of gemachtigde zijn. Omdat het bureau zich in dit geval voordoet als iemand anders, is hier volgens het IMG sprake van onrechtmatig handelen, wat reden is om aangifte te doen.

Het lek is inmiddels gedicht en de mogelijkheid om andere adressen in te voeren dan het eigen is niet meer mogelijk.