Gemaal bij Waterhuizen krijgt visveilige pomp

nieuws
Foto: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Amersfoort / Documentnummer

Waterschap Hunze en Aa’s trekt ruim vier miljoen euro uit voor het visveilig maken van vijf gemalen in de provincie Groningen, waaronder het gemaal Folkers bij Waterhuizen.

Na het gemaal aan de Meerweg wordt het Folkers-gemaal aan de Noorderzanddijk in Waterhuizen het tweede gemaal van waterschap Hunze en Aa’s binnen de gemeente Groningen waar visveilige pompen worden geïnstalleerd. Het waterschap wil daarmee de visstanden in haar werkgebied bevorderen en zorgen voor meer dierenwelzijn.

Het gemaal Folkers, wat in 1928 in gebruik werd genomen, kwam naar voren in een onderzoek naar mogelijke visschade door waterwerken van het waterschap. Folkers is één van de grotere pompgemalen in de provincie en daarom relatief eenvoudig om te bouwen. Tegelijkertijd hebben deze grote gemalen een relatief groot effect op de visveiligheid.

Volgend jaar wordt gestart met de uitvoering van de werkzaamheden.