Ex-bewoners Sugar Homes eisen borg terug bij beheerder aan Ubbo Emmiusstraat

Een vijftiental oud-bewoners van de containerhuizen van Sugar Homes op het Suikerterrein protesteerden maandagmiddag voor het gebouw van Groningse Panden aan de Ubbo Emmiusstraat, omdat zij de ingehouden borg van hun voormalige woning terug willen.

Samen met leden van de Bond Precaire Woonvormen overhandigden de (oud)studenten een eisenpakket aan Groningse Panden (de beheerder van de woningen) waarin wordt gevraagd om de teruggave van hun borg ter waarde van 750 euro per persoon. Ook eisen de oud-huurders dat de gemeente Groningen stopt met samenwerken met Sugar Homes (onderdeel van Student Housing) en willen de demonstranten dat internationale studenten gelijk worden behandeld door verhuurders in Stad.

Volgens de demonstranten moet Groningse Panden de borg binnen een week terugstorten op de rekeningen van de oud-huurders. Zo niet, dan stappen de huurders naar de rechter.

De studenten die vorig jaar een studio huurden van Sugar Homes, krijgen hun borg hoogstwaarschijnlijk niet terug. De verhuurder hield de borg in om de sterk gestegen energiekosten te dekken. De gemeente staat achter de beslissing van Student Housing, omdat het bedrijf een aanzienlijk risico zou lopen op niet-betalende studenten. De internationale huurders zijn misschien niet meer in Nederland, aldus het college.

Volgens de (oud)bewoners en de BPW mag het inhouden van borg voor ongedekte energiekosten wettelijk niet. Het inhouden van borg is volgens de demonstranten alleen toegestaan als bewoners een huurachterstand hebben of als ze schade hebben aangericht in hun woning. Ook stelt de BPW dat Groningse Panden alleen de energiekosten mag verhogen (iets wat in februari al werd geprobeerd), als Groningse Panden haar energierekening voor de studentencontainers uitgesplitst over meerdere jaren naar buiten brengt.