Corporaties, gemeente en huurders maken prestatieafspraak

De gemeente heeft samen met de huurdersorganisaties en de wooncorporaties een zogenoemde prestatieafspraak gemaakt.

200 Sociale huurwoningen er bij, afspraken over de huurprijs, over duurzaamheid en leefbaarheid en woningen met een laag energielabel krijgen geen huurverhoging. En er zijn afspraken gemaakt om te voorkomen dat huurders in financiële problemen komen en langer zelfstandig kunnen blijven wonen.

Energiecoaches, buurtgerichte acties en het verstrekken van kleine energiebesparende maatregelen moeten energiezuinig gedrag stimuleren.