CDA wil investering in aanpak illegale vuurwerkhandel, met name onder jongeren

nieuws
Foto's uit video via Dumpert

De raadsfractie van het CDA in de Groningse gemeenteraad grijpt het vuurwerkincident van vorige week bij CSG Augustinus aan om het probleem van Groningse jeugd in het (illegale) vuurwerkcircuit aan te kaarten. De partij stelt dat preventiecampagnes tot nu toe weinig effect hebben gehad en pleit daarom voor investeringen in de aanpak van de handel in illegaal vuurwerk, specifiek onder jongeren. 

Naast het incident op het Augustinus refereert het CDA aan de groeiende trend van illegaal vuurwerk onder Groningse jeugd. “Steeds eerder in het jaar beginnen jongeren met de handel en het afsteken van vuurwerk”, schrijft CDA-raadslid Etkun Amrut aan het college. “Jongerenwerkers geven aan dat de jongeren die vuurwerk afsteken goed aan te spreken zijn. Echter opereert de groep jongeren die in vuurwerk handelt onder de radar, wat het inperken van deze handel lastig maakt. Er wordt aangegeven dat handel enorm makkelijk is en dit hoofdzakelijk via app- groepen of direct contact met dealers plaatsvindt. Vaak gebeurt dit op scholen, zoals vorige week te zien was op het CSG Augustinus. Scholen geven zelf aan dat preventiecampagnes een minimaal effect hebben op de handel.”

Het CDA is daarnaast bang dat zwaar vuurwerk op scholen gaat zorgen voor grote ongelukken. Meerdere grammen flitspoeder in één stuk vuurwerk kunnen kunnen dienen als ‘massa-explosief’: Als één stuk vuurwerk in een opslag ontploft, kan de hele voorraad in één grote explosie ontploffen. Erg gevaarlijk wanneer het vuurwerk is opgeslagen in een woning of schoolgebouw.

De gemeente moet daarom, als het aan de CDA-fractie ligt, investeren in een andere, hardere aanpak van illegale vuurwerkhandel in de gemeente en bereid zijn daarin te investeren. Amrut pleit, namens haar fractie, ook in gesprek gaan met scholen over de kwestie. De partij oppert daarbij om vaker kluiscontroles op middelbare scholen uit te laten voeren door de politie.