Werkzaamheden aan Hoornsediep lopen ruim drie weken uit door tekort aan materiaal en personeel

nieuws
Foto via Aanpak Ring-Zuid

De werkzaamheden aan de oostzijde van het Hoornsediep, tussen de Maaslaan en de IJsselstraat, duren langer dan gepland.

De straat is al sinds eind augustus afgesloten vanwege voorbereidende werkzaamheden voor de herinrichting van het Hoornsediep. Volgens Aanpak Ring-Zuid kampt aannemerscombinatie Herepoort met een te late levering van de straatstenen en een tekort aan geschoolde werknemers om deze te leggen.

Herepoort verwacht nu dat de werkzaamheden pas op 22 december klaar zijn, Tot die tijd kunnen fietsers niet linksaf vanuit de Amaliatunnel, onder het Emmaviaduct door. Omrijden kan door langs het kanaal door te fietsen naar de tijdelijke fietsdoorsteek bij IJsselstraat. Aanpak Ring-Zuid benadrukt dat het nieuwe ontwerp voor het verkeersplein Brailleweg geen effect heeft op deze werkzaamheden.