Welke denksporter houdt het langst zijn adem in? NK onderwaterschaken in Groningen

nieuws
Foto: Etan Ilfeld via WikiMedia Commons (CC 4.0 SA)

Tijdens het chessfestival eind december in Groningen staat een erg bijzonder onderdeel op het programma: Het Nederlands Kampioenschap onderwaterschaken.

Dat wordt gehouden op 29 december van 18.00 uur tot 23.00 uur in het zwembad van het Willem Alexander Sportcentrum op Zernike.

Er wordt een schaakbord met magneetjes op de bodem van het bad gezet. De schakers duiken en zijn verplicht een zet te doen. Daarna kunnen ze omhoog om adem te halen. Vervolgens is de tegenstander aan de beurt.

Volgens ingewijden is deze vorm van schaken een stuk moeilijker dan normaal schaken. Het is vermoeiend en het zicht op het schaakbord is anders. Bovendien is het moeilijk om na te denken terwijl je ook je adem moet inhouden. Daarnaast is de bedenktijd voor een zet aanmerkelijk korter. Een partij onderwaterschaken duurt ongeveer een uur.

Alleen zwemkleding en duikbrilletje zijn toegestaan. Pakken, duikuitrustingen en gewichten zijn verboden.

Er kunnen 24 mensen mee doen. Wanneer er meer aanmeldingen zij dan worden die op een wachtlijst gezet.