Tekort aan pleeggezinnen is een groot probleem

Het wordt steeds lastiger om om een pleeggezin te vinden voor kinderen die uit huis geplaatst zijn. Dat merkt ook de Jeugdzorg in Groningen.

Het aantal aanmeldingen van nieuwe pleegouders is de afgelopen jaren flink gedaald. De corona-pandemie is één van de oorzaken.

En dat is een probleem. Want de ervaring is dat een pleeggezin vaak een goede oplossing is als ouders vanwege hun eigen problemen niet of tijdelijk niet voor hun kind kunnen zorgen.

In Nederland zijn naar schatting 3500 nieuwe pleeggezinnen nodig. Bij Elker, de grootste organisatie die pleegouders begeleid, moeten ze regelmatig nee verkopen als er bij hen aangeklopt wordt.

Er is inmiddels een campagne gestart om meer pleegouders te werven.