Statenfractie PvdA wil meer subsidie voor gratis Bevrijdingsfestival

nieuws
Foto Marijn Mulder

De PvdA Statenfractie dient deze woensdag een motie in om de provinciale subsidie voor het Bevrijdingsfestival te verhogen en de entreeprijs af te schaffen.

Voor het eerst en als enige plek in Nederland moest dit jaar een toegangsprijs worden betaald bij het Bevrijdingsfestival in de stad. Er waren dit jaar voor het eerst geen podia op andere plekken in het Stadspark, er was geen informatiemarkt en er was volgens de Statenfractie ook weinig te doen voor kinderen. Het bezoekersaantal was dan ook een stuk kleiner dan voorgaande jaren.

De Partij van de Arbeid is hier niet blij mee. De statenfractie wil dat het Bevrijdingsfestival voor iedereen toegankelijk is, en daar past een entreeprijs niet bij. Anderzijds begrijpt de fractie ook dat er geld nodig is om dit mogelijk te maken. De provincie moet daarom komend jaar, en daarna structureel, meer geld vrijmaken voor het Bevrijdingsfestival.

De provincie Utrecht verstrekte afgelopen jaar 84.000 euro subsidie aan het veel kleinere Bevrijdingsfestival in Utrecht. De PvdA dient daarom nu een motie in waarin ze het college oproept om de provinciale subsidie voor het Groningse festival van volgend jaar te verhogen naar 84.000 euro. Ook pleit ze voor een structurele verhoging van de provinciale subsidie. Een belangrijke voorwaarde moet zijn dat het festival voor iedereen gratis toegankelijk is.