Raad debatteert over drugs: “Het gebruik in Groningen is hoog, de situatie is heel erg”

nieuws
Foto: Steve Buissinne via Pixabay

Het onderzoek naar de hoeveelheid drugsresten in het rioolwater wordt mogelijk om de zoveel jaar herhaald. Ook wil burgemeester Koen Schuiling (VVD) de gemeenteraad in contact brengen met onder andere de GGD en Verslavingszorg om meer helderheid te krijgen over de effecten van drugsgebruik.

In de Groningse gemeenteraad werd woensdag gesproken over het drugsgebruik. Het onderwerp was op de agenda gezet door de fractie van het CDA naar aanleiding van een onderzoek van KWR waaruit blijkt dat het gebruik in de gemeente erg hoog ligt. Fractievoorzitter Jalt de Haan van het CDA: “Drugscriminelen ondervinden weinig hinder in Groningen. Controle en toezicht is er nauwelijks. Dat staat te lezen in het rapport ‘Groningse praktijken’. Wij pleiten al langer op een stevige aanpak. Preventie, meer voorlichting, strengere vergunningsvoorwaarden bij evenementen. We hebben daar in het verleden al voor gepleit. We moeten voorkomen dat drugs normaal wordt. Toen we dit onderwerp in het verleden aanhangig maakten was het credo, geen zorgen, we doen genoeg. Maar we maken ons wel zorgen. Uit de cijfers blijkt dat er in Groningen per dag 100.000 euro uit wordt gegeven aan drugs. Dat er 83 lijntjes coke per 1.000 inwoners per dag worden gesnoven. Dat is zeer hoog in vergelijking met andere gemeenten.”

Daan Brandenbarg (SP): “Wat zeggen de cijfers nu precies?”
Dat de cijfers hoog zijn erkennen ook de andere partijen. Ook zij delen de zorgen. Maar verschillende partijen hebben moeite met de interpretatie van de cijfers van KWR. Daan Brandenbarg van de SP: “Op basis van een rioolwateronderzoek zien we dat het gebruik hoog is. Maar wat zegt dat? Kan het zijn dat het wordt veroorzaakt door mensen van buiten de stad die hier in de binnenstad een feestje vieren en daarbij drugs gebruiken? Welke problematiek zit hier achter? Dat kun je niet uit de cijfers halen.”

Maria Martinez Doubiani (D66): “We missen de demografische gegevens, zijn het jongeren die experimenteren?”
Raadslid Maria Martinez Doubiani van D66 sluit zich daar bij aan: “In hoeverre komt dit uit de lucht vallen? Door de coronapandemie zijn meer mensen drugs gaan gebruiken. Verschillende onderzoeken geven aan dat vanwege eenzaamheid en het dempen van negatieve gevoelens er drugs wordt gebruikt. Maar welk zorgvraagstuk zit hier precies achter? Daar maken wij ons zorgen over. Waarom wordt er voor gekozen om drugs te gebruiken? Het rioolwateronderzoek laat zien hoeveel er wordt gebruikt, maar we missen de demografische gegevens. We zijn een grote studentenstad, waarbij wellicht jongeren flink experimenten met drugs?”

Leendert van der Laan (Partij voor het Noorden): “Bezorging van drugs gaat sneller dan een pizza”
Sommige partijen willen fors inzetten op handhaving. Leendert van der Laan van de Partij voor het Noorden: “Dit onderzoek laat zien dat er veel drugs wordt gebruikt. In Groningen gaat de bezorging van drugs sneller dan het laten bezorgen van een pizza. Maar wat moeten we nou? Moeten we meer handhaven en drugspanden sluiten? Groningen is niet zo streng. Behalve op het gebied van parkeren en het innen van parkeergeld, want dat is makkelijk te controleren, als je in een camera-auto door de straten rijdt. Zonder een brede cultuurverandering is het dweilen met de kraan open. Er moet ingezet worden op een strengere aanpak alsook het verbeteren van preventie. En het sluiten van drugspanden mag wat ons betreft in de toekomst breed uitgemeten worden in de media.”

René Staijen (Stadspartij 100% voor Groningen): “Rapport als 0-meting gebruiken en regelmatig herhalen”
Woordvoerder René Staijen van Stadspartij 100% voor Groningen: “Ik kan de verhalen soms niet meer aan elkaar breien. Op de ene dag horen we dat Groningen de gezondse stad van het land is, en nu hebben we het over heel veel drugsgebruik. Wij zijn geschrokken van het onderzoek. Wij denken dat het goed is om met een actieplan te komen om de trend om te buigen. Om samen met onderwijsinstellingen en studenten het tij te keren. En we willen voorstellen om dit rapport als een 0-meting te gebruiken, en om dit regelmatig te herhalen. En daarnaast maken wij ons zorgen over de gegevens. Gegevens die gemeten zijn bij rioolwaterzuiveringsinstallaties. Drugsresten die in het oppervlaktewater komen, in ons drinkwater. Dat is zorgelijk.”

Mirte Goodijk (Student & Stad): “Wat je in je vrije tijd doet is je eigen keuze”
De fracties van Student & Stad en PvdA laten een wat ander geluid horen. Raadslid Mirte Goodijk van Student & Stad: “De cijfers bevestigen dat Groningen een grote afzetmarkt is qua drugs. Het zijn resultaten die niet uit de lucht komen vallen. Tegelijkertijd is het een ontwikkeling die moeilijk is te beïnvloeden. Een wereld zonder drugs is een illusie. Wat een student in zijn vrije tijd doet, is ook een eigen keuze. Als je na een drukke dag thuis een jointje opsteekt, dan is dat een persoonlijke keuze. Daar hebben wij niks mee te maken.”

Jalt de Haan (CDA): “Zo sponsor je toch de criminaliteit?”
Dat kan op een reactie rekenen van Jalt de Haan: “Een jointje is legaal, maar een snuifje of pilletje is ook geen probleem?” Goodijk: “Het fenomeen is geen probleem. Er moet alleen worden voorkomen dat mensen verslaafd raken.” De Haan: “Maar iemand maakt toch de pilletjes? Zo sponsor je toch de criminaliteit?” Woordvoerder Kelly Blauw van de PVV: “Ook een blowtje is niet onschuldig.” Goodijk: “De verslaving is problematisch, maar als je dat eens in de maand doet is het voor ons geen probleem.”

Jalt de Haan: “Je kunt in deze zaal toch niet zeggen dat het gebruik van pilletjes goed is?”
Rozemarijn Gierkink van de PvdA: “In onze gemeente zijn er een hoop mensen die drugs gebruiken zonder dat het ingrijpende gevolgen heeft. Daar moeten we ook niet pietluttig in zijn.” Leendert van der Laan van de Partij voor het Noorden: “U zegt dat het gebruik van drugs geen gevolgen heeft. Wat is dat voor voorspelling? Waar basseert u dat op?” Gierkink: “Ik zeg dat het geen grote gevolgen heeft.” De Haan: “Maar je kunt toch in deze zaal niet zeggen dat het oké is om pilletjes te gebruiken? Dat is toch raar?” Gierkink: “Het is niet goed om het te doen, en dat we bespreken dat het gebeurt is goed. Maar het is beter om een pilletje op een festival te gebruiken, zodat er controle is, dan als je thuis gaat experimenten.”

Burgemeester Koen Schuiling: “Feit is dat het heel erg is”
Zorgen in de raad, waarbij de ene partij meer aan de preventieve kant wil doen, de ander wil een strengere aanpak en weer andere partijen willen ook de gevolgen heel duidelijk in kaart brengen. Burgemeester Schuiling doet er nog een schepje bovenop: “De vraag is wat er nu precies in dit onderzoek staat. Feit is dat het heel erg is. In vergelijking met andere gemeenten is het drugsgebruik, en harddrugsgebruik, in Groningen bijzonder hoog. Waarbij de milieuschade aanzienlijk is. Het is erg, voor de natuur en voor de flora en fauna.”

“Gebruik van drugs is buitengewoon schadelijk”
“Dit onderwerp maakt het heel verleidelijk om een discussie te starten over de legalisatie van drugs. Daar kunnen we lang over gaan praten, maar we gaan daar niet over. Het vraagstuk vraagt om landelijke en zelfs Europese wetgeving. Die discussie moet elders worden gevoerd. Feit is dat het gebruik van drugs buitengewoon schadelijk is, zowel lichamelijk als mentaal. Er hangt ook een groot crimineel netwerk aan vast, en daar moet fors op worden ingezet.”

“Er gebeurt al heel veel in de aanpak”
Volgens Schuiling gebeurt er qua handhaving al heel veel: “Afgelopen week kwamen we een cocaïnewasserij in Beerta op het spoor. En zo is er elke week wel een bericht. Er wordt volop gebruikt en dat betekent ook dat er geproduceerd wordt en dat er handel is. Daar wordt veel op ingezet. Treden we voldoende op? Nee. Het zijn keuzes in prioriteiten. En daarbij zijn we ook afhankelijk van de ogen en oren van ons allemaal. Meld Misdaad Anoniem is in dit verband van grote waarde. Onderschat ook niet dat het ontmantelen van een locatie veel mankracht kost. Op een foto ziet u misschien wat politieauto’s staan, maar de mensen die zoiets kunnen ontmantelen zijn gespecialiseerde mensen die het veilig weg moeten kunnen brengen. Het vergt enorm veel deskundigheid. En dan komt daarna het strafrechtelijke verhaal nog.”

“Bijeenkomst organiseren met GGD en Verdlavingszorg”
Schuiling: “Verschillende fracties pleiten ook voor acties aan de preventieve kant. Sommige punten die genoemd worden zijn te simpel. Drugs wordt niet alleen gebruikt in sociaal moeilijke situaties. Er wordt al vol ingezet op voorlichting op scholen. Maar feit is dat er soms heel bewust wordt gekozen voor een pilletje omdat het goedkoper is dan je lijf vol te gieten met drank. Daarnaast is het gebruik van drugs ook buitengewoon verstorend in de samenleving. Kinderen die bijvoorbeeld geronseld worden als drugsrunner, waarbij de ouders daar op een gegeven moment achter komen. Het werkt verstorend op scholen. Als ik alle informatie, en ook specifieke vragen, bij elkaar optel, dan lijkt het mij verstandig om een bijeenkomst te plannen met onder andere GGD en Verslavingszorg om dieper op de materie in te gaan. Dat zou mijn aanbod zijn.”

Burgemeester Koen Schuiling : “Een pilletje nemen om het gezellig te maken, hoe zielig kan je bestaan zijn?”
Daan Brandenbarg van de SP: “Ik denk dat het praten met instanties waardevol kan zien. Maar ik kan me voorstellen, dat waar we het over hebben, niet altijd problematisch is. De weg van de pil naar de gebruiker wel, maar het gebruik hoeft dat niet altijd te zijn.” Schuiling: “Er wordt nu geredeneerd dat er eerst een pilletje genomen moet worden voor het gezellig wordt. Hoe zielig kan je bestaan zijn? En wat verder qua motieven mee kan spelen is dat de één het doet, dat de ander het dan ook maar oppakt. Dat je geen ruggegraat hebt opgebouwd. Maar laat de deskundigen hier het woord maar over voeren. Het rapport verontust mij in ieder geval heel erg.”