Provincie komt met extra geld voor behoud en restauratie karakteristieke panden

nieuws
Gedeputeerde Mirjam Wulfse tijdens haar bezoek aan een monumentaal pand in de binnenstad. Foto: provincie Groningen

De provincie Groningen gaat het bestaande Cultuurfonds voor Monumenten Groningen aanvullen met een bedrag van 1 miljoen euro. Dat is woensdag bekendgemaakt.

Met het fonds is het mogelijk dat eigenaren van een gemeentelijk monument of karakteristiek en beeldbepalend pand een lening aanvragen voor restauratie, herstel, herbestemming en verduurzaming van een pand. “Dankzij dit fonds hebben we sinds 2003 vele eigenaren kunnen ondersteunen”, vertelt gedeputeerde Mirjam Wulfse (VVD). “En die steun is ook hard nodig om die gemeentelijke monumenten en karakteristieke panden binnen beschermde stads- en dorpsgezichten te kunnen behouden. En dat is belangrijk, want ons gebouwd erfgoed maakt dat wij onze omgeving herkennen en dat we ons thuis voelen. Het fonds is zeer succesvol en daarom stellen we nu nog eens een miljoen euro beschikbaar.”

Sint Walburgstraat
Wulfse maakte het nieuws bekend tijdens een bezoek aan een pand in de Sint Walburgstraat in de binnenstad. De bewoner van dit pand restaureert en verduurzaamt een voormalige basisschool met een lening uit het Cultuurfonds voor Monumenten. Het pand krijgt als een cohousing project een nieuwe bestemming. In de oude school komen appartementen met gemeenschappelijke ruimtes. Bij het werkbezoek waren ook vertegenwoordigers van het Nationaal Restauratiefonds en het Prins Bernhard Cultuurfonds aanwezig.

Eenmalig bedrag
Eerder stortte de provincie al 2,1 miljoen euro in het fonds. Dit geldbedrag is inmiddels bijna uitgeleend. Omdat de behoefte aan financiële ondersteuning onder eigenaren groot is, is nu besloten om eenmalig 1 miljoen euro extra beschikbaar te stellen. Het Nationaal Restauratiefonds gaat dit bedrag aanvullen met 350.000 euro. De uitvoering van het fonds wordt verzorgd door het Prins Bernhard Cultuurfonds en het Nationaal Restauratiefonds.

Deel dit artikel: