Noorderzijlvest verhoogt belastingen volgend jaar met bijna tien procent

nieuws
Bron: Google Maps

Bewoners van het werkgebied van Noorderzijlvest gaan volgend jaar gemiddeld 9,6 procent meer waterschapsbelasting betalen. Dat blijkt uit het jaarplan voor 2023 wat het waterschap woensdag presenteerde.

Dat betekent dat de jaarlijkse lasten voor huishoudens stijgen met bedragen tussen de veertien en eenenvijftig euro per jaar. Huishoudens krijgen wel meer mogelijkheden om kwijtschelding aan te vragen.

Het bestuur van het waterschap noemt de verhoging een ‘onvermijdelijke consequentie van de onzekere ontwikkelingen in de wereld’: “In ons werk merken we dagelijks het effect van leveringsproblemen, stijgende prijzen, hogere energielasten en de sterke inflatie. Het bestuur heeft vanaf de start van deze periode ingezet op een gematigde stijging van de lasten voor onze inwoners en ondernemers. Tot en met 2022 is dat gelukt. Voor volgend jaar ontkomt ook het waterschap niet aan het doorvoeren van een hoger belastingtarief om te kunnen blijven doen wat we hebben beloofd.”

De aanzienlijke verhoging van de tarieven staat in contrast met de beslissing van collega-waterschap Hunze en Aa’s van afgelopen week. Het andere waterschap binnen de Groningse gemeentegrenzen besloot in de eigen buidel te tasten, om daarmee een sterke tariefstijging te voorkomen. Ook de fracties van de ChristenUnie en het CDA binnen waterschap Noorderzijlvest pleitten woensdag voor een dergelijke maatregel, maar een motie voor de inzet van 2,l miljoen euro aan reserves werd verworpen bij Noorderzijlvest.