Nieuwe duurzame WarmteCentrale geopend op Zernike Campus

nieuws
Foto: Rieks Oijnhausen

De nieuwe WarmteCentrale van WarmteStad op de Zernike Campus is donderdagmiddag, na ongeveer anderhalf jaar bouwen, officieel in werking gesteld. De centrale gaat, in combinatie met het grote zonnewarmtepark bij Dorkwerd, uiteindelijk warmte opwekken voor ongeveer 12.500 huishoudens in Groningen.

De directeuren van de ‘opwekkers’ van de warmte (datacenters van BytesNet en QTS zorgen voor een deel van de warmte voor de nieuwe centrale, SolarFields en K3Delta bouwen het zonnewarmtepark) zetten de centrale donderdagmiddag symbolisch aan, samen met wethouder Philip Broeksma en gedeputeerde Melissa ten Hoorn. De openingsceremonie werd voorafgegaan met de voordracht van een speciaal StadsWarmte-gedicht, gemaakt door stadsdichter Myron Hamming en basisschoolkinderen uit Paddepoel, Selwerd en Vinkhuizen.

Warmte van datacenters naar huishoudens

In de nieuwe centrale (gevestigd op de kruising van de Zernikelaan met de Pondematen) wordt, doormiddel van warmtepompen, warmtekracht en seizoensopslag, voor duizenden huishoudens in Paddepoel, Selwerd en Vinkhuizen warmte opgewekt. De warmte die de centrale naar de Groningse wijken gaat sturen, komt deels uit de datacenters van BytesNet en QTS op de Zernike Campus.

De huizen, kantoren en schoolgebouwen die nu al zijn aangesloten op het WarmteNet, krijgen hun warmte nu nog uit de tijdelijke warmtecentrale op de campus. Die wordt op aardgas gestookt. Vanaf eind november neemt de nieuwe centrale de warmtevoorziening in fases over, zodra duidelijk is dat de nieuwe centrale goed werkt.

Start bouw zonnewarmtepark

Tegelijkertijd met de opening van de WarmteCentrale werd ook de start gevierd van de aanleg van het grootste zonnewarmtepark van Nederland. Dit park wordt wordt aangelegd op het voormalige baggerdepot langs het Van Starkenborghkanaal bij Dorkwerd. Dit zonnewarmtepark van twaalf hectare moet uiteindelijk zo’n 25 procent van alle benodigde warmte gaan opwekken die de 12.500 aan te sluiten panden in de drie stadswijken en de Zernike Campus nodig hebben. Door de zonnecollectoren die op dit park komen te staan lopen geen elektriciteitskabels, maar waterleidingen. Op een zonnige dag kan het park dit water verwarmen tot 85 graden. De warmte gaat vervolgens richting alle aangesloten gebouwen van het WarmteNet.

‘Geen commerciële taferelen; onafhankelijkheid van oorlogen en Rusland’

Het hoofddoel van de centrale, het zonnewarmtepark en het hele WarmteNet is co-neutrale warmtevoorziening. Daarnaast moet het systeem de aangesloten gebouwen onafhankelijk maken van aardgas. “Bewoners zijn daarmee af van marktgrillen in energieprijzen als het op verwarming aankomt”, vertelt Dana de Vries namens WarmteStad. “Gebruikers die zich bij ons aansluiten, hebben te maken met een publieke partij. Je hebt te maken met warmteprijzen, die één keer per jaar worden vastgesteld. Fluctuaties over het jaar in de prijzen zijn daarmee verleden tijd. We proberen daarnaast altijd een zo eerlijk mogelijke prijs aan te bieden. Dus geen commerciële taferelen en afhankelijkheid van oorlogen en Rusland.”

Stad kan opening zaterdag meevieren

Komende zaterdag vindt er een speciale fietstocht plaats, die deelnemers tijdens de ‘Open Warmtedag’ langs het tracé van het Groningse warmtenet leidt. Onderweg krijgen de deelnemers de mogelijkheid om te leren over verschillende facetten van de overgang van aardgas naar ‘warmte’.

Fietsers nemen bijvoorbeeld een kijkje bij de bouw van het zonnewarmtepark ten noorden van de Zernike Campus, maar krijgen ook les over koken op een inductieplaat op een plek in één van de noordelijke stadswijken. Tijdens de fietstocht zijn ook de nieuwe WarmteCentrale en de omliggende datacenters open voor het publiek.

Na de Open WarmteDag zal de fietstocht met behulp van plaatselijke informatiezuilen de hele maand november beschikbaar zijn. Meer informatie over activiteiten tijdens de Open WarmteDag zijn hier te vinden.