Menzis verhoogt zorgpremie met 8 euro per maand naar 141,25 euro

nieuws
Foto: Wutsje / Wikimedia Commons / CC-BY-SA-3.0

Mensen die een zorgverzekering bij de Groningse coöperatie Menzis hebben, gaan volgend jaar 8 euro per maand meer betalen. Dat heeft Menzis zaterdag laten weten.

Dit jaar betaalden klanten een bedrag van 133,25 euro per maand voor een basisverzekering. Volgend jaar komt het bedrag voor dezelfde verzekering op 141,25 euro te liggen. “Door de inzet van ruim vijftig miljoen euro vanuit onze reserves, heeft Menzis de stijging weten te beperken”, vertelt Dirk Jan Sloots van Menzis. “Naast de zorgkostenstijging als gevolg van verdere vergrijzing, toename van chronisch zieken, duurdere behandelingen en medicijnen, speelt de hoge inflatie een belangrijke rol. We zien de inflatie terug in de verhoging van de salarissen in de zorgsector, energie en materialen. We beseffen heel goed dat dit voor onze verzekerden een lastige boodschap is.”

VGZ, Zilveren Kruis en CZ
Menzis behoort tot de vier grootste verzekeraars in ons land. Het voert in vergelijking met andere verzekeraars ook één van de grootste premiestijgingen door. VGZ spant de kroon met een stijging van 9,30 euro per maand naar 141,95 euro. Bij Zilveren Kruis is de stijging 7,50 euro en bij CZ 3,75 euro. Bij de twee laatstgenoemden ligt het bedrag voor een basisverzekering op respectievelijk 138,95 euro en 138,25 euro.

Zorgtoeslag
De stijging van de premies komt op een moment waarbij ook de collectiviteitskorting op alle basis zorgverzekeringen komt te vervallen. Daar staat tegenover dat de maximale zorgtoeslag volgend jaar fors omhoog gaat met ongeveer 35 euro per maand naar 154 euro. Het kabinet heeft deze maatregel genomen om daarmee vooral de koopkracht van mensen met een lager inkomen te ondersteunen. Verzekeraars moeten uiterlijk zaterdag hun premie bekendmaken. Klanten kunnen tot 31 december hun verzekering opzeggen en hebben tot 31 januari om over te stappen naar een andere verzekeraar.