D66: “Miljoenen voor Groningen zijn mooi, maar Zernike moet ook een treinstation krijgen”

nieuws
Foto: Joris van Tweel

De fractie van D66 is blij met de 188,3 miljoen die naar de gemeente Groningen gaan voor het kunnen realiseren van station Suiker en de aanpak van de westelijke ringweg. Maar de partij heeft ook nog wel wat wensen.

“Als je nu kijkt waar de gemeente geld voor heeft weten te bemachtigen, dan moeten we blij zijn met wat er uit het vuur is gesleept. Dat is ook een compliment voor onze wethouder en de ambtelijke organisatie”, vertelt raadslid Andrea Poelstra van D66. “Maar inderdaad, ondertussen hebben we bij D66 nog wel meer plannetjes op tafel liggen, waarvan we vinden dat die gerealiseerd zouden moeten worden.”

“Zernike moet een treinstation krijgen”
Poelstra: “Als partij vinden we het belangrijk dat er ingezet wordt op betere ov-verbindingen in Stad en regio. Station Suiker is een hele mooie toevoeging, de aanpak van de westelijke ringweg en het insnijden van het Emmaviaduct zijn ook mooie ontwikkelingen. Maar dan ben je er nog niet. Kijk bijvoorbeeld naar de Zernike Campus. Daarvan vinden wij als partij dat daar ook een treinstation moet komen. Ook vinden we dat er op de campus meer studentenwoningen gerealiseerd moeten worden dan de aantallen die nu zijn aangekondigd.”

“Verbindingen naar Zernike staan onder druk”
Als het aan D66 ligt wordt treinstation Zernike op een slimme manier toegevoegd. “Zonder naar kosten en onmogelijkheden te kijken zou je kunnen zeggen dat je een spoorlijn tussen station Zuidhorn en het Noorderstation aanlegt dat de Zernike Campus aandoet. En dat is een moeilijke optie, en het zal veel geld kosten. Maar ondertussen zien wij dat er wel een probleem is. Als jij ’s ochtends op Zernike gaat staan dan zie je dat alle bussen bomvol zitten. Er moeten heel veel mensen naar de Campus gebracht worden terwijl de bestaande verbindingen onder druk staan. Onze oproep zou zijn, doe als overheid een bid. Ga je sterk maken om dit te realiseren. Om de groeiende stad Groningen bereikbaar te houden. Dat komt ook overeen met ons verkiezingsprogramma.”

Station Suiker
Door het Rijk was er in totaal 7,5 miljard euro te verdelen om nieuwe woonwijken bereikbaar te maken. Daarvan gaat er 188,3 miljoen euro naar Groningen. Het grootste bedrag, 97,7 miljoen euro gaat naar het nieuw te bouwen treinstation Suiker, aan de spoorlijn Groningen – Leeuwarden. Bijna 89 miljoen is voor het station zelf en 9,1 miljoen euro gaat naar een mobiliteitshub, deelmaatregelen en een directe busverbinding om het gebied te ontsluiten totdat het nieuwe station er is.
.
Westflank en insnijden Emmaviaduct
Daarnaast gaat er ook geld naar de Westflank. Dit bestaat uit het project Ring West en Rondweg Hoogkerk. De gemeente Groningen had voor beide projecten een aanvraag van 274 miljoen euro ingediend. Dat bedrag is niet beschikbaar gesteld omdat de overheid het nu nog te vroeg vindt. Wel is alvast 82 miljoen euro op tafel gelegd om de plannen te kunnen ontwikkelen. Bij Ring West is het doel een betere ontsluiting te realiseren, deels door dit verdiept te doen. Tot slot gaat er 8,6 miljoen euro naar de insnijding van het Emmaviaduct waardoor het busverkeer richting het nieuwe busstation, aan de zuidzijde van het Hoofdstation beter afgewikkeld kan worden.