Burgemeester: “Onduidelijk wanneer wietexperiment in Groningen gaat beginnen”

nieuws
Foto: Elsa Olofsson via Wikimedia Commons (CC 2.0 Generic)

Het coffeeshop experiment in Groningen had al begonnen moeten zijn. Maar volgens burgemeester Koen Schuiling (VVD) wordt ook de startdatum van 1 januari niet gehaald. Dat liet Schuiling woensdag weten aan de gemeenteraad.

“Er zijn tien gemeenten geselecteerd voor het wietexperiment”, vertelt Schuiling. “Tussen de deelnemende gemeenten bestaat nogal wat verschil. Waar de ene gemeente alleen nog hoeft te gaan bouwen moet een andere gemeente op vergunningenniveau alles nog regelen. Maar ook andere aspecten spelen mee. Hoe is het geregeld met de beveiliging en zijn er genoeg terreinen beschikbaar waar je dit kunt realiseren. Al die vragen zijn ook een reden waarom het niet begonnen is. Dus we kunnen op 1 januari starten, maar ik noem er geen jaartal bij. Datzelfde geldt voor 1 maart, maar ook dan hoort u mij geen jaartal noemen.”

Ietje Jacobs-Setz (VVD): “Het is heel bijzonder, je mag iets verkopen wat je niet in mag kopen”
Het coffeeshop- of wietexperiment. Fractievoorzitter Ietje Jacobs-Setz van de VVD legde tijdens haar woordvoering helder uit wat het inhoudt: “Het is heel bijzonder. Je mag in een coffeeshop wel iets kopen, maar de uitbater mag de middelen niet inkopen. Dat is bijzonder. Zoiets kun je koesteren of veranderen. Wij kiezen voor veranderen. Het is een eerste stap voor het decriminaliseren van deze groep. Wij hopen dan ook dat het experiment slaagt, en dat het verder uitgebreid kan worden naar andere gemeenten.”

Amrut Sijbolts (Stadspartij 100% voor Groningen): “Aan de illegale kant gaat een hele donkere wereld schuil”
Fractievoorzitter Amrut Sijbolts van Stadspartij 100% voor Groningen: “Dit experiment moet het illegale systeem terugdringen wat we nu in stand houden. Het principe van de illegale achterdeur moet veranderen. Een coffeeshophouder koopt illegaal zijn waren in, maar verkoopt het legaal. Aan die illegale kant gaat een hele donkere wereld schuil. Een wereld waarbij er op geheime plekken wiet wordt verbouwd. Met alle gevaren van dien. De illegale aftap van elektriciteit, brandgevaarlijkheid. Eerder steunden we deze proef niet, omdat er toen sprake was van onvoldoende draagvlak bij de coffeeshophouders. Onze indruk is dat deze draagkracht er nu wel is.”

Terence van Zoelen (Partij voor de Dieren): “Houden we zicht op het illegale circuit?”
Terence van Zoelen van de Partij voor de Dieren: “Dit onderwerp speelt al heel lang. En het is mooi om te horen hoe elke partij er in staat, maar dat het experiment komt is allang besloten. Mijn vraag aan de burgemeester is hoe er zicht wordt gehouden op het illegale circuit? Gaan we daar op monitoren? En een andere zorg die we hebben. Als grote telers eenmaal begonnen zijn, om legaal te telen, hoe duidelijk is dan voor hen dat als het experiment stopt dat het dan voor hen ook gebeurd is?”

Daan Brandenbarg (SP): “Is er genoeg aanbod in gevarieerde producten?”
De SP heeft moeite met het plan dat één bedrijf de wiet gaat maken. Daan Brandenbarg van de Socialistische Partij: “Dit is een prima plan. Je gaat hiermee de criminaliteit aanpakken. Het aanpakken van een illegale markt kan door het legaliseren van de teelt. Maar dan moet je het wel goed doen. Is er straks genoeg en voldoende aanbod van producten? Daarnaast hebben we problemen dat één bedrijf alle wiet gaat maken.” Dennis Ram van de PVV: “Hoor ik de SP nu zeggen dat ze voor meer marktwerking zijn?” Brandenbarg: “In alle andere sectoren zijn we daar op tegen, maar in deze situatie zien we dat niet zo zitten.”

Joren van Veen (PvdA): “Wat gebeurt er aan de preventieve kant?”
Joren van Veen van de PvdA: “Wij zijn wel benieuwd hoe er gekeken wordt naar de preventieve kant. Wordt er ook nagedacht om mensen te helpen om minder drugs te laten gebruiken? Kan daar aan gewerkt worden met kennisinstellingen of kenniscentra? En welke invloed heeft de legalisatie?”

Etkin Armut (CDA): “Er staan mooie dingen in de conceptplannen”
Zowel raadslid Sten Wennink van de ChristenUnie als Etkin Armut van het CDA laten weten blij te zijn met de spelregels die zijn opgesteld. Armut van het CDA: “Wij zijn, net als de PVV, geen fan van het experiment. Ook wij zien graag dat er vol wordt ingezet op preventie. Maar we zien ook mooie dingen in de conceptplannen staan. Dat geprobeerd gaat worden om het bespreekbaar te maken op scholen, dat leraren cursussen krijgen om problematisch gebruik te herkennen en dat ook coffeeshophouders traingen krijgen. Daarnaast is het goed dat de Rijksoverheid de proef betaald, en dat we zelf geen geld hoeven bij te leggen.”

Burgemeester Koen Schuiling: “Monitoren is erg belangrijk”
Burgemeester Koen Schuiling: “Verschillende partijen hebben het vanavond over de nut en noodzaak van dit experiment. Dat station zijn we gepasseerd. Er is namelijk al besloten dat het experiment er komt. Vanavond kijken we naar welke spelregels we rond dit experiment hanteren. Tijdens dit experiment is het heel belangrijk dat we monitoren, dat we een vinger aan de pols houden. Tijdens de proef kan blijken dat we een verkeerde afslag hebben genomen. Dingen die we nu bedenken, kunnen straks in de praktijk anders uitpakken. Met het beste vermogen beginnen we nu ergens aan, maar we gaan er bovenop zitten om dat goed te volgen. Ook op handhavingsgebied.”

“Zicht houden op schaduwmarkt”
“Er zal een regulier overleg plaatsvinden. Als blijkt dat dingen anders gaan dan gedacht, dan moeten we nadenken hoe we daar op gaan reageren. De evaluatie vindt op Rijksniveau plaats. Niet in Groningen. Op de vraag of we niet bang zijn dat er een schaduwmarkt ontstaat. Ja. Dat is een reeël risico. Daarom moet er qua aanbod van producten ook genoeg aanbod zijn om de consument te bevredigen. Mocht het zich voordoen, dan weten we dat, en dan handelen we daar op.”