Aantal inschrijvingen aan Rijksuniversiteit Groningen licht gedaald

nieuws
Foto: Wutsje / Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=17987351

Per oktober telt de Rijksuniversiteit Groningen 37.137 inschrijvingen. Dat is een daling van 0,3 procent ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar.

Volgens de universiteit lijkt de lichte daling vooral een correctie op de stijging die de afgelopen twee jaar plaatsvond. Tijdens de coronapandemie schreven meer studenten zich in bij de universiteit. Daar komt bij dat mogelijk minder studenten zich hebben ingeschreven, omdat de basisbeurs nog niet opnieuw was ingevoerd.

Afgelopen september verwelkomde de RUG 7.349 nieuwe inschrijvingen bij een bacheloropleiding. Dat zijn 136 minder dan vorig jaar, wat neerkomt op een daling van 1,8 procent. Andere Nederlandse universiteiten zagen eenzelfde ontwikkeling. Ook bij de masteropleidingen kwamen minder nieuwe studenten binnen.

Tegelijk met de daling van het totale aantal studenten steeg het aantal internationals aan de RUG met 5,64 procent naar in totaal 9.925 internationals.