Wijkvernieuwing De Wijert: grootschalige sloop en nieuwbouw

De gemeente wil de wijkvernieuwing in De Wijert een flinke impuls geven. Er worden 222 woningen gesloopt er er komen 285 nieuwe sociale huurwoningen bij.

Volgens het college van B&W gebeurt dit met behoud van de cultuurhistorische waarden van de wijk. Verder worden de straten opnieuw ingericht en krijgen de binnentuinen de functie van ontmoetingsplek. Het gaat om het gebied tussen de Vondellaan, P.C. Hooftlaan, Spieghelstraat en Brederostraat. Het plan is samen met buurtcorporatie De Huismeesters gemaakt.

“In het totale plangebied staan 374 woningen, waarvan 152 woningen al zijn gerenoveerd en deels verkocht,” zegt wethouder Rik van Niejenhuis. “De overige 222 woningen worden gefaseerd gesloopt. Daardoor kunnen bewoners terugkeren in hun eigen buurt. Om de 63 extra sociale huurwoningen te realiseren krijgt de nieuwbouw er een woonlaag bij.” De sloop begint volgend voorjaar. De nieuwbouw begint na de zomer.

De binnenterreinen tussen de woonblokken krijgen een groen karakter. Daar kunnen de direct omwonenden spelen, verblijven en elkaar ontmoeten. De garageboxen die er nu nog staan worden gesloopt en dat zorgt voor een open entree.

De buurt krijgt ook ‘hybride parkeren’. De parkeerplekken op het trottoir zijn alleen ’s avonds en ’s nachts beschikbaar voor auto’s. De ruimte kan overdag gebruikt worden door de buurt.