34 zieke kastanjes worden gekapt

nieuws
Foto: F. Lamiot via Wikimedia Commons (CC 3.0 SA)

Er worden 34 kastanjebomen verwijderd in de gemeente. De bomen zijn ziek en vormen een gevaar voor de omgeving.

Door de kastanjeziekte verzwakken de bomen en worden vatbaar voor bijvoorbeeld zwammen. De kans bestaat dat er takken van de bomen vallen. Van de 34 zieke bomen staan er twaalf in het centrum.

Ondanks enkele experimenten, is er nog geen middel gevonden om de zieke bomen te laten herstellen. De bomen die weg moeten worden wel vervangen. Maar dat worden vanwege de ziekte geen kastanjes.

Het herplanten gaat zo snel mogelijk. De Vismarkt moet alleen even wachten. Er verdwijnen aan de zuidkant vier kastanjes. De nieuwe bomen komen er als de Vismarkt heringericht is. Dat gebeurt over twee jaar.