Veiligheidsregio en Waterbedrijf blijven samenwerken bij levering bluswater

De Veiligheidsregio Groningen en het Waterbedrijf Groningen blijven samenwerken bij de levering van bluswater in onze provincie. Daarvoor zetten burgemeester Koen Schuiling en WG-directeur Riksta Zwart vrijdagochtend een handtekening onder een nieuw samenwerkingsconvenant.

In dit convenant zijn onder andere afspraken vastgelegd ten aanzien van het gebruik van brandkranen door de brandweer en onderhoud van deze brandkranen door de gemeenten en Waterbedrijf Groningen. Vanaf nu is duidelijker beschreven welke taken beide partijen hebben. Denk aan zaken als de minimaal noodzakelijke opbrengst per brandkraan en onderlinge afstanden ertussen.

Ook nieuwe samenwerking tussen Veiligheidsregio en Rode Kruis

Tegelijkertijd legden de Veiligheidsregio en het Rode Kruis vast dat het hulporganisatie ondersteuning blijft bieden bij grote incidenten of rampen. Het Rode Kruis blijft daarmee de aangewezen organisatie bij de evacuatie en opvang van mensen en bij de distributie van de belangrijkste levensbehoeften in de provincie, als er zich een grote ramp voordoet. Denk daarbij aan incidenten als een overstroming, een gaslek of een zware aardbeving.