Vanaf woensdag weer geluidsoverlast en trillingen bij De Frontier

nieuws
Foto: Ecco van Oosterhout

Om- en aanwonenden van de Verlengde Meeuwerderweg en de H.L. Wichersstraat moeten vanaf morgen (woensdag) weer rekening houden met geluidsoverlast en trillingen. Aannemerscombinatie Herepoort gaat verder met het intrillen van damwandplanken langs de bouwplaats voor de nieuwe zuidelijke ringweg.

De damwandplanken zijn nodig voor de bouw van een kabelkanaal. Dit kanaal is een betonnen bak die langs de gehele lengte van de verdiepte ligging komt te liggen. In het kanaal komen de kabels en leidingen te liggen, die nodig zijn voor voorzieningen als veiligheidssystemen, ventilatoren, bebording en verlichting rond de nieuwe ringweg.

De werkzaamheden beginnen morgen (woensdag) en duren tot komende maandag. Daarna wordt er nog een week doorgewerkt langs de Verlengde Meeuwerderweg. Hier duren de werkzaamheden tot en met volgende week vrijdag. Het intrillen van de damwandplanken veroorzaakt geluidsoverlast en trillingen in de omgeving.