UWV: Veel vraag naar technisch personeel voor realiseren klimaatdoelen

nieuws
Foto: Gerrit de Haan

Het aantal WW-uitkeringen in Groningen is, vergeleken met een jaar geleden, flink afgenomen. Wel is er een toename in vergelijking met een maand geleden.

Eind september telde de gemeente Groningen 2.274 WW-uitkeringen. Dat is bijna 4 procent meer dan eind augustus, maar 13,6 procent minder dan in september vorig jaar. In sectoren als landbouw & groenvoorziening, overige industrie en vervoer & logistiek daalde de WW. Er was vooral een toename van het aantal uitkeringen in de detailhandel, onderwijs en zorg & welzijn.

Toch blijft de arbeidsmarkt krap. Dit maakt het lastig om de vele openstaande vacatures te vervullen, onder andere voor vakmensen die nodig zijn in de energietransitie. Omscholen naar een van de klimaatbanen is volgens de uitkeringsinstantie dan ook kansrijk. Omdat de uitstoot van broeikasgassen drastisch omlaag moet, wordt volop ingezet op het opwekken van duurzame stroom met zonnepanelen en windturbines. Daarvoor is uitbreiding nodig van kabels, leidingen en buizen die onze energie transporteren en opslaan. Er zijn onder meer vaklieden grond-, weg- en waterbouw nodig, grondverzetmachinisten en stratenmakers. Dat geldt ook ook projectleiders, engineers, werkvoorbereiders, uitvoerders en ekenaars.