Gemeenteraad wil meer betaalbare woningen, sportvoorzieningen en natuur in Meerstad

nieuws
Luchtfoto Meerstad - Foto: Koos Boertjens

In de gemeenteraad werd woensdagavond gesproken over de toekomst van Meerstad. Politieke partijen vinden het belangrijk dat het aantal voorzieningen in het dorp toe gaat nemen.

Fractievoorzitter Julian Bushoff van de PvdA drukte zijn stempel op het debat door drie punten te introduceren. “Er is een grote behoefte aan betaalbare woningen. Meerstad leent zich daar voor”, vertelt Bushoff. “In Groningen hebben we gemengde wijken, die traditie zouden we voort moeten zetten in Meerstad. Op dit moment is er tien procent sociale woningbouw. Dit willen we opkrikken naar dertig procent. Dit betekent dat er 1.400 woningen extra gerealiseerd moeten worden. Daar hangt wel een prijskaartje aan.”

Julian Bushoff (PvdA): “Je kunt aan verschillende knoppen draaien”
Die opmerking kan op een vraag rekenen van raadslid Hans Moerkerk van Stadspartij 100% voor Groningen: “Bent u bereid om de woningbouw in Meerstad aan te passen? Om het hele plaatje op de schop te gooien door bijvoorbeeld in de hoogte te gaan bouwen?” Bushoff: “Je kunt aan verschillende knoppen draaien. Een vrijstaand huis neemt meer ruimte in beslag dan sociale woningbouw. Je kunt door compacter te gaan bouwen wellicht op de kosten besparen.”

“Sportvoorzieningen, dorpshuis en bibliotheek”
Bushoff: “Maar het dorp is meer dan een verzameling huizen. Daarom vinden we het ook belangrijk dat er sportvoorzieningen gerealiseerd worden, dat de nieuwe school misschien een multifunctioneel centrum kan worden in combinatie met een dorpshuis een bibliotheek. En het is belangrijk dat er rekening wordt gehouden met de andere dorpen, dat hun karakter niet wordt aangetast.” Student & Stad: “Maar Meerstad bestaat al een hele tijd. Zijn we niet laat met het toevoegen van deze onderdelen?” Bushoff: “Je kunt zeggen dat het laat is, je kunt ook zeggen dat er nu pas de urgentie is. Dat de behoefte groter is, nu er mensen wonen.”

Bart Hekkema (Partij voor de Dieren): “Natuur moet niet worden vergeten, we hebben het over een gebied beneden NAP”
Bart Hekkema van de Partij voor de Dieren voegt er een vierde punt aan toe: “Het is belangrijk dat het natuurbelang wordt meegenomen. In de toekomstplannen zien we heel duidelijk het groen en de waterlopen. Dat kan op ons enthousiasme rekenen. Wel zien we graag dat er meer biodiversiteit wordt toegevoegd. Indertijd, bij de planontwikkeling van Meerstad, waren er bospercelen ingetekend. Daar is niks van terecht gekomen. Dat zou planologisch vastgelegd moeten worden. Daarnaast nog een opmerking over het gebied. Meerstad bevindt zich in een laagveengordel. Als we de klimaatmodellen erop naslaan dan krijgen we te maken met een verdere zeespiegelstijging. Het gaat om een gebied onder NAP. Wonen aan het water is leuk, maar wonen in het water is dat niet. Daarom zou er samengewerkt moeten worden met initiatieven als sponsland, maar moet er ook natuurinclusief ingericht worden.”

Tom Rustebiel (D66): “Kleine ondernemers op de straathoeken”
Het toevoegen van voorzieningen zit raadslid Tom Rustebiel van D66 ook zitten. “De wereld is nogal veranderd. Toen Meerstad ontwikkeld werd was de tendens dat wonen en sporten op afstand gebeurde. Die trend is gekeerd. Daarom lijkt het ons goed om te kijken naar de realisatie van een sportpark in de wijk. Maar ga ook kijken naar ondernemerschap. Kleine ondernemers de mogelijkheid bieden op straathoeken geeft dynamiek en levendigheid aan een wijk.”

Complimenten
Wat opvalt is dat er tijdens de raadsvergadering veel complimenten worden geuit. Door Eric-Jan Vaes van de VVD bijvoorbeeld. Maar ook door Hans Moerkerk: “Het participatieproject is heel goed geweest. Er zijn nog wensen, maar we zien dat er ook hele goede gesprekken zijn geweest. Dat maakt ons als fractie heel blij.” Wethouder Van Niejenhuis neemt de complimenten met open armen in ontvangst en benadrukt dat ook de goede samenwerking met de gemeente Midden-Groningen hier onderdeel van is.

Wethouder Rik van Niejenhuis (PvdA): “Maken van voorzieningen is ingewikkeld”
Volgens de wethouder is de samenvatting van D66 heel accuraat. “In de jaren negentig was het idee dat woonwijken de centrale stad zouden moeten ondersteunen. Daar denken we nu anders over. Het maken van voorzieningen is ingewikkeld. Daar moeten we naar gaan kijken, maar voor het zover is zijn we wel een aantal jaren verder. Ook is het belangrijk dat we bestaande voorzieningen niet gaan ondergraven. Zij mogen niet de dupe worden.” De wethouder benadrukt dat er met iedereen rekening moet worden gehouden. Een deel van de mensen ziet meer levendigheid zitten, andere mensen zijn er juist voor de rust komen wonen. Hun belangen moeten niet vergeten worden.

Betaalbare woningen
Wat betreft meer betaalbare woningen is de wethouder duidelijk: “Dat moet gebeuren. Er is ook geopperd om woningcorporaties erbij te betrekken om dit proces te versnellen. Daar willen we naar gaan kijken.”