Provincie Drenthe gaat aanleg transferium bij De Punt heroverwegen

nieuws
Op- en afrit bij De Punt. Foto: google maps

De bouw van een transferium bij De Punt lijkt opnieuw vrijwel van de baan te zijn. Na vragen van de Drentse Statenfractie van de Partij voor de Dieren, stelt het provinciebestuur het plan opnieuw te willen overwegen.

In mei van dit jaar bleek dat de nieuw aangetreden coalitie in de gemeente Tynaarlo de plannen om een transferium aan te leggen niet door wil laten gaan. Dat is ook de provincie niet ontgaan, schrijft het Drentse provinciebestuur dinsdag aan de Staten: “In gesprek met het college van gemeente Tynaarlo is geconstateerd dat er uiteenlopende beelden over de plannen bestaan en dat twijfels over nut en noodzaak de besluitvorming ten aanzien van het bestemmingsplan beïnvloeden.”

Het Drentse provinciebestuur gaat eind deze maand opnieuw in gesprek met de omgeving om het draagvlak te bepalen: “Op basis van de uitkomsten zullen wij het plan heroverwegen.”

Veel weerstand

De plannen voor een ov-knooppunt bij De Punt zijn vanaf het begin al omstreden. Niet alleen in en om De Punt zelf. Ook in Glimmen bestaat al jaren weerstand tegen de plannen. De goedkeuring voor de aanleg werden in de Provinciale Staten van Drenthe en in de gemeenteraad van Tynaarlo dan ook met de kleinst mogelijke meerderheid aangenomen.

Ook vanuit de samenleving zou er weinig draagvlak voor de plannen zijn, omdat er al een groot transferium bij Haren is te vinden. Bovendien wordt bij de aanleg een belangrijk foerageer- en leefgebied voor veel vogels en andere diersoorten verwoest. Eind juni bracht een groep tegenstanders nog 2.300 handtekeningen tegen het transferium naar wethouder Jelbrich Peters van Tynaarlo.