GroenLinks wil opheldering over afwijzende ambtenaren rond groene gevels

nieuws
Foto: djedj via Pixabay

De fractie van GroenLinks in de gemeenteraad wil duidelijkheid van het gemeentebestuur waarom boekhandel Van der Velde aan het Akerkhof geen groene gevel kon krijgen.

In Groningen is onlangs een beleid vastgesteld voor natuurinclusief bouwen. Het pand kreeg echter geen groene gevel omdat welstandsambtenaren dwars zouden hebben gelegen nadat de eigenaar van het pand een verzoek deed tot vergroening. “Dat bevreemdt ons”, meldt raadslid Hans Sietsma van de partij. “Argumenten die een rol gespeeld schijnen te hebben, hebben te maken met beschermd stadsgezicht en dat het hier een beeldbepalend pand betreft. Dat zijn op zichzelf relevante criteria, maar zonder onderbouwing en nadere duiding ook nogal inhoudsloos.”

“We hebben geen tijd te verliezen”
GroenLinks is ook niet blij met uitlatingen van Platform GRAS. Op Twitter werd door GRAS badinerend gesproken over een groen tapijtje, terwijl de meeste winst is te behalen op daken, in de openbare ruimte en op binnenterreinen. “Wij willen er graag op wijzen, recent onderzoek heeft dat aangetoond, dat groene gevels wel degelijk bijdragen aan een beter binnenklimaat.” Ook draagt het volgens Sietsma bij aan het geluk, de biodiversiteit en het bestrijden van hittestress. “We hebben op deze terreinen geen tijd te verliezen en we mogen geen kans onbenut laten. Uitstel
of ‘doe het maar ergens anders’ kunnen we ons niet veroorloven.”

“Is het niet buitengewoon treurig dat een ondernemer zo het bos wordt ingestuurd?”
De partij wil van het gemeentebestuur weten waarom de groene gevel is afgewezen. Terwijl in het verleden wel toestemming is gegeven voor vreemde omrandingen, afwijkende indelingen van de ramen op de eerste verdieping en de plaatsing van merkwaardige dakkappelen op de zolder van het pand. “Is het niet buitengewoon treurig dat een ondernemer die zijn nek uitsteekt zo het bos wordt ingestuurd?”