‘Gemeente liet maar een kwart over van groenplan bij sportpark in Haren, draagvlak is weg’

nieuws
Afbeelding via Google Maps - Streetview

Het grasveld voor de ingang van het sportpark aan de Onnerweg moest een oase van vruchtbomen, ondergroei, struiken en kruiden gaan worden. Die oproep deden omwonenden bijna twee jaar geleden aan de gemeente Groningen. Maar volgens GroenLinks liet de gemeente niks heel van het plan en werden bewoners genegeerd.

De bewoners reageerden op de herhaalde oproepen van de gemeente om voorstellen te doen voor de inrichting van de openbare ruimte, voor klimaatadaptatie en voor voedselbossen. Het voorstel van de Harenaren leek ideaal: het voldeed aan de voorwaarden van de oproep, had draagvlak in de buurt en aan het plan werd al sinds november 2020 aan gewerkt. Volgens GroenLinks hadden ook de sportclubs geen bezwaar.

Een landschapsontwerper ging met het plan aan de slag. Eind vorig jaar kwam de gemeente eindelijk een reactie op het ontwerp: het plan moet beter architectonisch ingepast worden, moet opener blijven en bevat aanmerkelijk minder bomen en struiken. De buurt is er niet blij mee, maar werkt wel mee. Een half jaar later komt de gemeente opnieuw met een verklaring: ook dit plan kan in de prullenbak in. De reden: ‘een voedselbos daar kan echt niet. Het is een plek die als formele ingang is ontworpen, met cultuurhistorische waarde.’

Moed zakt initiatiefnemers in de schoenen

Die uitspraak van een ambtenaar zorgde er volgens GroenLinks voor dat de moed bij de omwonenden in de schoenen zakte. “In de woorden van een initiatiefnemer: Er was eerst nog 50% over van ons voorstel, nu nog maar 25%”, aldus GroenLinks-raadslid Hans Sietsma. Volgens het raadslid gaat de gemeente echter stug door met het plan. Als het volledig is uitgewerkt en besteksklaar is gemaakt, gaat een aannemer aan de slag. Maar de buurt is niet betrokken, aldus Sietsma.

Bewonersinitiatief wordt uitgevoerd, maar draagvlak is weg

“GroenLinks verbaast zich zeer over deze gang van zaken”, vervolgt Sietsma. “Het duurt naar onze mening te lang voordat de bewoners weer wat horen. Er is naar onze mening te weinig sprake van samen kijken hoe er een mooi, door de buurt gedragen en landschappelijk aanvaardbaar plan gemaakt kan worden. De gemeente zorgt niet voor begrip voor haar cultuur-historische argumenten. Er zijn zeker vijf ambtenaren bij het plan betrokken geweest. Allemaal eigen ideeën, normen en tijdspaden. Het gebiedsteam is niet op de hoogte en niet betrokken. En het lijkt erop dat er nu uiteindelijk iets wordt voorbereid dat geen draagvlak heeft in de buurt en waar geen ruimte is voor de buurt om zelf de handen uit de mouwen te steken in aanleg en beheer.”