Geen haar op het hoofd van gemeentebestuur denkt aan verbreken stedenband San Carlos

nieuws
In 2017 werd er in San Carlos een 4 Mijl georganiseerd. Foto: Muriël Duindam

Het stoppen met de stedenband Groningen – San Carlos is niet wenselijk. Dat heeft wethouder Manouska Molema (GroenLinks) woensdagmiddag gezegd. De wethouder verving burgemeester Koen Schuiling (VVD).

Molema reageerde daarmee op vragen van de fractie van het CDA. Fractievoorzitter Jalt de Haan: “Het is onrustig in Nicaragua. De diplomatieke banden zijn eerder deze maand beëindigd, nu er in het land een dictator aan de macht is gekomen. Dat heeft invloed op de stedenband die Groningen heeft met San Carlos. We hebben het jaarverslag van 2021 goed bekeken en daaruit blijkt dat door corona en door de dictatuur deze stedenband onder druk staat. Veel activiteiten zijn passief en kunnen niet meer actief worden onderhouden. Als CDA-fractie zijn we nooit voorstander geweest van stedenbanden. Heeft het nog zin, gezien de recente ontwikkelingen, om deze stedenband aan te houden?”

Justine Jones (GroenLinks): “Heeft het CDA contact gezocht met de stedenband?”
Voor de wethouder kan reageren komt de fractie van GroenLinks met een tegengeluid: “We zijn ons bewust van de situatie in Nicaragua”, vertelt raadslid Justine Jones. “Maar als je kijkt naar de werkzaamheden en de projecten die uitgevoerd worden. Dan gaat het over microkredieten en fair design, daar is de centrale overheid helemaal niet bij betrokken. Wij zijn dan ook heel verbaasd over deze vragen. En waar we nieuwsgierig naar zijn, heeft u contact gezocht met de mensen van de stedenband?”

Jalt de Haan (CDA): “Een stedenband is niet de kerntaak van een gemeente”
De Haan: “We hebben het jaarverslag nauwkeurig bekeken. En daarin wordt het antwoord gegeven. Activiteiten konden niet doorgaan vanwege de dictatuur in het land. En de vraag die hier aan ten grondslag ligt, iedereen spreekt zich tegenwoordig uit over situaties. We hebben dat eerder gezien omtrent Rusland en recent rond Qatar. Als zoiets speelt, waarbij er van alles aan de hand is, moeten we daar banden mee hebben? Een stedenband is niet de kerntaak van de gemeente. Ons advies zou zijn, stop er mee en besteed het geld aan andere dingen.”

Justine Jones (GroenLinks): “U geeft geen antwoord op mijn vraag”
Jones: “Maar u geeft geen antwoord op mijn vraag. Heeft u contact gezocht met de stedenband? Heeft u met hen gebeld?” De Haan: “Ik ga u hetzelfde antwoord nog een keer geven. We hebben alle mogelijke documenten bekeken. De stedenband moet ook alle documenten publiceren, daar moet men transparant over zijn. Op basis daarvan trekken wij onze conclusie. Toen deze stedenband in 1986 werd opgezet was het een hele andere tijd. Stagiaires gingen die kant op, bouwbedrijven deden er dingen. Dat is er allemaal niet meer.”

Wethouder Manouska Molema (GroenLinks): “San Carlos heeft juist nu steun en solidariteit nodig”
Wethouder Molema: “Het is niet wenselijk om te stoppen met deze stedenband. Op meerdere gebieden heeft de band de afgelopen jaren zijn vruchten afgeworpen. De lokale bevolking heeft, en waarschijnlijk ook juist nu, steun en solidariteit nodig. Daarnaast is het ook erg ongebruikelijk om iets stop te zetten op basis van mondelinge vragen. Het gemeentebestuur voert uit wat de raad heeft vastgesteld.”

“Projecten lopen via ngo’s en niet via de overheid”
Molema vertelt verder: “Meneer De Haan snijdt een terecht punt aan. De politieke situatie in 1986 was anders dan die nu is. Maar wat er de afgelopen 35 jaar ontstaan is, is een humanitaire band. De huidige dictatuur is de stedenband een doorn in het oog. In 2018 heeft dit al geleid tot het verbreken van de banden tussen de gemeenten. Op een aantal punten is het contact ook veranderd. Projecten ter ondersteuning van de bevolking lopen via ngo’s, en lopen niet via de overheid. Tijdens de coronapandemie zijn er, samen met andere zustersteden, hele mooie ontwikkelingen gedaan op het gebied van duurzaamheid en sport. Bijzonder, omdat op dat moment de wereld grotendeels stil lag. Ook in Groningen gebeurt er van alles op het gebied van kenniscafés en recent nog de heropening van de muurschildering bij het Poortershoes. Wij zien dan ook geen aanleiding om hier mee te stoppen.”

Nicaragua
Nicaragua ligt in Midden-Amerika. Sinds 2007 is Daniel Ortega president van het land, nadat hij dit eerder tussen 1985 en 1990 ook al was. In april 2018 waren er grote antiregeringsprotesten nadat Ortega, onverwacht, een pakket maatregelen had aangekondigd. Zo werden de sociale premies verhoogd en werden de uitkeringen verlaagd om het noodlijdende socialezekerheidsstelsel betaalbaar te houden. In het land braken protesten uit die hard werden neergeslagen. Zeker 27 personen kwamen om het leven. Na het intrekken van de plannen bleef het onrustig, waarbij steeds meer mensen zich gingen verzetten tegen de autoritaire regeerstijl van Ortega.