PvdD wil stoppen met vangkooien voor steenmarters; collectief noemt berichtgeving onjuist

nieuws
Foto: Iskulikov via Wikimedia Commons (CC 3.0 SA)

De fractie van de Partij voor de Dieren in Provinciale Staten wil dat er met onmiddellijke ingang gestopt wordt met het gebruik van vangkooien voor steenmarters. Het Collectief Groningen West noemt de berichtgeving onjuist.

Vorig jaar is een proef uitgevoerd met de kooien in weidevogelgebieden Koningslaagte, Paddepoel en Winsumermeeden. Bij de proef zijn 32 steenmarters gevangen en gedood. Maar ook 30 andere dieren, zoals katten, een kip, bergeenden, hazen en egels, kwamen in de kooien terecht. De fractie wil dat er gestopt wordt met het gebruik ervan, ook omdat het doden van marters geen oplossing is voor het behoud van weidevogels.

“Vreemd dat de provincie hier toestemming voor geeft”
“De gevangen dieren ervaren immense stress en verwonden zich niet zelden in hun poging de kooi uit te komen”, vertelt fractievoorzitter Ankie Voerman. “Het is onzeker of zij overleven na vrijlating. Soms zitten dieren een hele nacht in de kooi voor ze worden gedood of vrijgelaten. Het is uitermate vreemd dat de provincie hier toestemming geeft, terwijl zij geacht wordt de natuur te beschermen. Als deze methode ook in andere weidevogelgebieden gebruikt gaat worden zijn de gevolgen niet te overzien, voor zowel huisdieren als dieren in het wild.”

Boerenerf
De partij wil ook weten waarom er vangkooien op boerenerven staan opgesteld: Weidevogels broeden niet op boerenerven, waardoor mogelijk de ‘verkeerde’ steenmarters worden gevangen die niet in het boerenland prederen op weidevogels, maar alleen op het erf jagen op bijvoorbeeld muizen en ratten.”

Dekmantel
Net als vorig jaar zijn ook dit jaar vangkooien gebruikt. Volgend jaar neemt de provincie een besluit over het vervolg en mogelijke uitbreiding van de aanpak. De Partij voor de Dieren wil dat er met de vangkooien gestopt wordt. “Het behouden van weidevogels voor Nederland zal alleen succesvol zijn als er structurele veranderingen worden doorgevoerd in de landbouwpraktijk: een hoger waterpeil, meer kruidenrijk grasland en minder maaien. Wij hekelen de tunnelvisie van het College, en we stellen dat het doden van dieren een dekmantel is om de werkelijke oorzaak van de terugloop aan weidevogels te maskeren.”

Collectief Groningen West: “Berichtgeving is onjuist”
Het Collectief Groningen West, dat de pilot in opdracht van de provincie Groningen uitvoert, laat in een reactie weten dat de berichtgeving onjuist is en vindt het erg jammer dat de PvdD dit op deze manier naar buiten brengt. Het doel van de ‘proef’ waarnaar gerefereerd wordt is de bescherming van de weidevogels. En het gaat niet om vangkooien waar dieren zich aan kunnen verwonden maar om diervriendelijke vangkasten. In deze kasten zitten kleine gaten waardoor bepaalde diersoorten, zoals de wezel en hermelijn, kunnen ontsnappen. “En als er een dier gevangen wordt, dan ontvangt de beheerder direct een signaal waarop deze naar de locatie gaat”, vertelt Henk van der Noord van Collectief Groningen West. “Er is wel eens sprake van bijvangst, maar deze dieren zijn niet gewond geraakt en zijn ook niet om het leven gekomen, maar worden direct losgelaten.

“Resultaten worden pas duidelijk als je een proef meerdere jaren uitvoert”
Het gaat om een pilot binnen een langjarig predatieonderzoek dat wordt uitgevoerd door een ecologisch onderzoeksbureau. “We doen dit heel zorgvuldig. Zo hebben we eerst onderzoek gedaan naar terreingebruik van de steenmarters waarbij we ook een aantal dieren gezenderd hebben. Waar zitten ze? Wat doen ze? Daaruit blijkt dat steenmarters gebiedsdekkend naast elkaar liggende territoria hebben van wel 300 hectare groot die ze gedurende het broedseizoen doorzwerven op zoek naar voedsel. Op basis van al die gegevens hebben we vangkasten geplaatst in drie gebieden, op de meest logische plaatsen.” De proef, zoals die door de provincie gegund is, duurt twee jaar, waarbij er volgend jaar gekeken wordt naar verlenging. “Wat wij doen is de steenmarter bestrijden omdat deze een bedreiging is voor het voortbestaan van onze weidevogels. Het is heel belangrijk om bij dit project niet over één nacht ijs te gaan. Resultaten worden pas duidelijk als je een proef meerdere jaren uitvoert.”