‘Schadeherstel en versterking kwam niet op gang omdat ambities niet realistisch waren’

nieuws
Foto: Sebastiaan Scheffer

Het proces van schadeherstel en de versterking van woningen in het aardbevingsgebied kwam niet goed op gang, onder andere omdat de ambities niet realistisch waren. Dat heeft Jan Emmo Hut maandag gezegd bij het verhoor van de parlementaire enquêtecommissie gaswinning. Daarover bericht de NOS.

Hut was van 2015 tot 2018 directeur bij het Centrum Veilig Wonen. Hut was nog maar kort aangetreden, toen toenmalig minister Henk Kamp (VVD) van Economische Zaken de opdracht gaf om drieduizend woningen in één jaar te versterken. Hut liet maandag aan de commissie weten dit niet realistisch te vinden. “Maar de sfeer was op dat moment niet zo dat iemand op de zeepkist ging staan om te zeggen dat dit eigenlijk helemaal onmogelijk is om het te realiseren.” De voormalig directeur van CVW weet niet waar het aantal van drieduizend woningen op gestoeld is.

Ingewikkeld
Tijdens het verhoor bleek dat er uiteindelijk tussen 2015 en 2018 niet negenduizend maar slechts vierhonderd huizen versterkt werden. Volgens Hut was de situatie ingewikkeld. In het begin was bijvoorbeeld moeilijk om te bepalen wat er aan een huis precies moest gebeuren. Daar kwam bij dat de normen en richtlijnen voor herstel en versterking telkens veranderden. “Mensen werden geconfronteerd met ‘bulten’ rapporten. Het was gewoon heel slecht.”

Meerdere partijen
Ook was het lastig dat er meerdere partijen bij betrokken waren. Hut noemde tijdens het verhoor expliciet de gemeenten. “Soms waren bewoners akkoord met het versterken van de buitenkant van hun huis, waarna dit echter op problemen stuitte vanwege het bestemmingsplan dat de gemeente hanteerde.” Ook kon er ellenlang gediscussieerd worden over de kleur van een regenpijp. Ook het vraagstuk wie de schade moest vergoeden was volgens Hut soms ingewikkeld.

Centrum Veilig Wonen
Het CVW werd opgericht in 2014. Aanleiding was de kritiek op de schadeafhandeling door de NAM. Al snel lag het centrum onder vuur omdat er twijfels waren over de onafhankelijk. In 2019 werd het CVW opgeheven.