Petitie ‘Respect voor Groningen’ in eerste dagen honderden keren getekend: “Den Haag is aan zet”

nieuws
De afgelopen maand gingen Sandra Beckerman, Chris Garrit, de Groninger Bodem Beweging en het Groninger Gasberaad negen keer in gesprek met honderden mensen. Foto: Chris Garrit

De petitie Respect voor Groningen is tijdens het weekend al ruim vierhonderd keer getekend. Chris Garrit hoopt dat elke Groninger zijn handtekening zet.

Hoi Chris! De petitie bestaat eigenlijk uit een lijst met zeven eisen die jullie gerealiseerd willen zien hè?
“Klopt. Afgelopen maand ben ik samen met SP-Tweede Kamerlid Sandra Beckerman, het Groninger Gasberaad en de Groninger Bodem Beweging de hort op geweest. We hebben negen bijeenkomsten georganiseerd waar we met mensen in gesprek zijn gegaan. De afgelopen jaren is er heel veel gesproken met bestuurders, met politici. Wij wilden in gesprek met de mensen die al heel lang dagelijks te maken hebben met de gevolgen van aardbevingen. Het waren hele interessante gesprekken waarbij we goed geluisterd en goed genotuleerd hebben.”

En op die manier zijn jullie ook aan de lijst met zeven eisen gekomen?
“Ja. Vorige week hebben we een dag bij elkaar gezeten en zijn we op zoek gegaan naar de eisen. En eigenlijk bleek dat heel makkelijk. Tussen al die verhalen die we gehoord hebben zat een hele duidelijke rode raad. Die punten hebben we op papier gezet als signaal, hebben we afgelopen vrijdag gepresenteerd op de Grote Markt en de bedoeling is dat we deze petitie straks aan gaan bieden in Den Haag. Het geeft een antwoord op de vraag wat Groningers zouden willen om uit de ellende te komen. Inmiddels is het document ruim vierhonderd keer ondertekend.”

Als we kijken naar de zeven eisen. Wat zijn die?
De eerste is om te stoppen om Groningers als tweederangsburgers te zien. Groningen is gebruikt als wingewest waarbij er honderden miljarden zijn verdiend en waarbij we nu met de ellende zitten. Het tweede punt is dat er een crisisaanpak moet komen om de schade en onveiligheid aan te pakken. In de huidige situatie wordt bespaard op de uitvoering en wordt er gewerkt met verdienmodellen. Daar moet mee gestopt worden. Als derde punt vinden we dat complexe zaken prioriteit verdienen. Daarnaast gaat het om eisen als dat het bewijsvermoeden op de juiste manier gehanteerd moet worden, dat wettelijk vast moet worden gelegd wanneer de gaswinning stopt, dat Groninger jeugd toekomst verdient en dat hier geïnvesteerd moet worden en ten slotte dat Groningen macht gegeven moet worden.”

Kun je het punt met betrekking tot de jeugd uitleggen?
“Jongeren groeien op dit moment op met een groot wantrouwen jegens de overheid en autoriteit. Ook autoriteiten zoals leraren en politie zijn in het geding. Er moet erkenning komen dat er een generatie opgroeit die in de steek is gelaten door de overheid. Wij vinden dat de overheid de komende decennia moet investeren in hun toekomstperspectief.”

Jullie zeggen ook dat de overheid nu aan zet is …
“Ja. Dit is het eisenpakket, en we hopen dat zoveel mogelijk mensen deze petitie gaan ondertekenen. De overheid kan wat ons betreft tekenen bij het kruisje. Zo gaan we het doen. Klaar. En het is wel bijzonder hoe de overheid hier mee omgaat. Afgelopen week was staatssecretaris Hans Vijlbrief (D66) van Mijnbouw hier. En dan wijst hij naar de oliemannetjes. Maar dan denk ik, nee. De staat is de opdrachtgever. De staat is eindverantwoordelijk. Daar ligt de bal. Hoewel de rol van de oliemannetjes ook zeker schimmig is.”

Op hetzelfde moment vindt de parlementaire enquête plaats over de aardgaswinning. Jullie zijn bang dat de resultaten van die enquête wellicht niet gaan helpen …
“Nou. Het zou mij niks verbazen als er straks koppen gaan rollen. Of dat misschien het hele kabinet wel af moet treden. En daar schieten wij niks mee op. Dan valt het kabinet en dan is in Groningen nog steeds alles hetzelfde. Vergelijk het met het toeslagenschandaal. Die mensen zitten ook nog steeds te wachten terwijl de regering gewoon lekker verder gaat.”

Tot wanneer kan de petitie ondertekend worden?
“We hebben daar geen datum voor gesteld. De komende maanden is het sowieso mogelijk. En we hopen dat zoveel mogelijk mensen de gang naar de website maken dat we straks met een zwaar beladen kar naar Den Haag af kunnen reizen om deze petitie te overhandigen.”

De petitie is op deze website te vinden.

Deel dit artikel: