“Parkeren met twee wielen op de stoep mocht en mag niet, ook niet in Selwerd en Paddepoel”

nieuws
Foto: google maps

In de hele gemeente Groningen mogen voertuigen niet met twee wielen op het trottoir geparkeerd worden. Dat heeft wethouder Phillip Broeksma (GroenLinks) van Verkeer woensdag laten weten.

Broeksma reageerde daarmee op vragen van de fractie van de PVV. “In de wijk Selwerd en een deel van Paddepoel is het al veertig jaar een hele normale praktijk om auto’s te parkeren, waarbij er twee wielen op het trottoir worden geplaatst. Dat kan ook niet anders, want het gaat om hele nauwe straten. De wijkagent, en ook toenmalig burgemeester Peter den Oudsten, hebben toegezegd dat er niet bekeurd zou worden. Nu worden er ineens wel bekeuringen uitgedeeld. Waarom is het beleid ineens anders? De straten zijn heel nauw, bewoners hebben geen keuze, en zijn verbolgen over deze draai.”

Wethouder Phillip Broeksma (GroenLinks): “Extra via onze communicatiekanalen benadrukken”
Wethouder Broeksma: “In de gehele gemeente Groningen is het niet toegestaan om een voertuig half op de stoep te parkeren. Dat verbod is ook opgenomen in de wet. Het gaat om een zogeheten Wet Mulder-overtreding. Handhavers controleren en beboeten hier op. Bij ons is geen afspraak bekend met wijkagenten. Dat er nu ineens bekeuringen worden uitgedeeld in Paddepoel is omdat we de laatste tijd vaker aanwezig zijn in de wijk. Vaker dan in voorgaande jaren. Maar in de gehele gemeente is het een overtreding. Wellicht is het goed om via de communicatiekanalen die we hebben, hier extra op te wijzen. De stoep is voor wandelaars, wandelwagens en rollators. Niet voor auto’s.”

Dennis Ram (PVV): “Dit gaat zorgen voor extra verkeersdrukte”
Ram: “Ik ben toch wel verbaasd. Met wijkagenten zijn afspraken gemaakt, en ook burgemeester Den Oudsten heeft dit toegezegd. Ik ben wel blij met de opmerking dat er extra gecommuniceerd gaat worden. Wel maken we ons zorgen over de extra verkeersdrukte die nu gaat ontstaan omdat veel auto-eigenaren nu niet meer in de wijk kunnen parkeren.”

Hans Sietsma (GroenLinks): “Eerst communiceren en dan handhaven, toch?”
Hans Sietsma van GroenLinks: “Het is duidelijk dat de stoep voor voetgangers is. Ik neem aan dat de PVV dat met mij eens is. Wel kunnen wij ons vinden in het verhaal over de plotselinge handhaving. Ik mag veronderstellen dat er eerst gecommuniceerd wordt, en dat er daarna pas gehandhaafd gaat worden. Dat is de werkwijze. Toch?”

Broeksma: “Geld gaat naar het Rijk”
Ram: “Als partij zijn wij voor handhaving. Maar als je een situatie veertig jaar hebt toegestaan, dan is het verbazingwekkend dat er ineens bekeuringen van 109 euro worden uitgedeeld. Met als context dat in deze wijken niet de meest rijke mensen wonen.” Broeksma: “De communicatie deel ik. Daar gaan we extra aandacht voor vragen. De boetes die uitgedeeld worden, door handhavers en agenten, daarvan gaat het geld naar het Rijk. Het is niet dat we dat voor ons eigen financieel gewin doen.”