“Met dit besluit blijft Groningen in onzekerheid, en dat is wel even slikken”

nieuws
Foto: Provincie Groningen

Groningen blijft in onzekerheid met het besluit van het kabinet om het Groningenveld het komende gasjaar op de waakvlam te houden. Dat is de reactie van de Groninger Bodembeweging.

“Het besluit is nog heel vers, en ik heb nog niet alle teksten kunnen bestuderen”, vertelt Coert Fossen van de GBB. “Wat ik jammer vind is dat besloten is om elf putten het komende gasjaar open te houden. In onze zienswijze hebben we er voor gepleit om dit af te bouwen naar zeven putten. Dat is dus niet overgenomen, en dat is jammer. Door de elf putten open te houden wordt er 2,8 miljard kubieke meter gas gewonnen. Daarbij wordt er verwezen naar de onzekere situatie en de geopolitieke situatie. Maar wij vinden dat dit niet de gewenste boodschap is. We hebben onze vraagtekens daar bij. In april blijven er vijf putten over, dat is conform met het eerdere voorstel van het ministerie.”

“Wettelijk ligt er helemaal niets vast”
En er is nog een tegenvaller: “Wij hebben altijd gezegd, geef aan dat het echt dicht gaat. Leg dit wettelijk vast. Maar ook nu blijkt weer dat er een slag om de arm wordt gehouden. Er wordt gezegd dat in 2023 of 2024 de kraan dicht gaat. Maar dat is een belofte die niet vast ligt. Als het wettelijk vast wordt gelegd kun je geen kant meer op. Op dit moment doet de Parlementaire Enquêtecommissie onderzoek. We weten niet wat de gevolgen zijn. Moeten er bewindslieden opstappen, valt het kabinet? Als er dan niks vast ligt dan kan een volgend kabinet wel weer heel anders besluiten en dan zijn we in Groningen nog veel verder van huis.”

“Groningen blijft hierdoor in onzekerheid”
Staatssecretaris Vijlbrief (D66) van Mijnbouw liet maandagmiddag weten dat verdere gaswinning in Groningen niet veilig is. “Dat vind ik positief. Deze staatssecretaris communiceert daar heel duidelijk over. Maar als ik het verhaal moet samenvatten, dan vind ik dat door dit besluit Groningen in onzekerheid blijft, en dat is wel even slikken.”

Jan Wigboldus (Groninger Gasberaad): “Verstandig om het op de waakvlam te houden”
Jan Wigboldus is van het Groninger Gasberaad: “Wat het kabinet nu besloten heeft is een begrijpelijke en ook een verstandig besluit. We hebben ook gehoopt dat dit gezegd zou worden. Het is verstandig om het veld op de waakvlam te houden. Vorig jaar rond deze tijd had ik misschien wat anders gezegd, maar de wereld is er zo anders bij komen te liggen. De geopolitieke situatie is zo veranderd. Dit is een prima status quo.”