Gemeente: ‘Stichting Knarrenhof was geen acceptabele partner’

nieuws
Foto: Demonstratie voor Knarrenhof

De gemeente vond de Stichting Knarrenhof geen acceptabele partner vanwege de zeer moeizame samenwerking met de ontwikkelaar. Dat stelt het college van B&W in antwoord op vragen van de fractie van het CDA.

Knarrenhof is een landelijke stichting met als doel de leeftijdsbestendige bouw van woongroepen, voornamelijk voor zelfredzame senioren. Het college heeft op zeker moment gekozen om de samenwerking stop te zetten. Volgens de gemeente dreigden de mensen die zich hadden ingeschreven bij Knarrenhof de dupe te worden van de slechte samenwerking. Omwille van de voortgang van deze vorm van ouderenhuisvesting is gekozen om verder te gaan zonder deze ontwikkelaar. Nadien bleef de ontwikkelaar zich zeer negatief uiten over de gemeente Groningen, haar bestuurders en medewerkers.

De gemeente ziet voldoende alternatieve partijen om collectieve woonvormen voor ouderen te ontwikkelen. Het college heeft inmiddels een procesbegeleider ingezet, die gekeken heeft of er voldoende animo is voor een nieuwe start van het seniorenhofje in Garmerwolde. Een groep van acht personen was nog steeds geïnteresseerd in het project., en heeft een programma van wensen opgesteld. Daaruit volgt later een haalbaarheidsonderzoek.

Bovendien is het de bedoeling om in de Zeilen in Meerstad een seniorenhof te bouwen. Ook is inmiddels de verbouwde Borgmanschool aan de Nieuwe Kijk in ’t Jatstraat opgeleverd. De gemeente start ook een steunpunt voor wooncoöperaties. Daar kunnen senioren die samen willen gaan wonen zich aanmelden. Ook zijn er mogelijkheden voor deze woonvormen in de Suikerzijde, De Held 3 en de volgende fases van Meerstad.