Gemeente gaat winterregeling opvang fors uitbreiden met slaapboot ongeacht temperatuur

nieuws
Foto: Joram Krol - joramkrol.com

De gemeente Groningen gaat de winterregeling voor maatschappelijke opvang voor de komende winterperiode fors uitbreiden. Dat meldt raadslid Yaneth Menger van de Stadspartij 100% voor Groningen aan OOG Tv.

“We hebben hier afgelopen winter, en ook in het vroege voorjaar, als gemeenteraad veel aandacht aan besteed”, vertelt Menger. “In de winter hebben we namelijk een regeling dat bij een bepaalde gevoelstemperatuur de deuren van opvangcentra open gaan zodat mensen een warme plek hebben. Als partij hebben wij gepleit om die gevoelstemperatuur los te laten, en ook hebben we aandacht besteed aan het aantal opvangplekken, of dit voldoende is. De wethouder liet daarop weten dat zij met het onderwerp bezig is.”

“Dit is baanbrekend”
Menger: “En ik ben echt positief verrast. Dit weekend zijn we namelijk geïnformeerd door de wethouder dat de gemeente intensief bezig is om de opvangcapaciteit te vergroten. Zo wordt er voor de wintermaanden een slaapboot gehuurd waar plaats is voor mensen ongeacht de temperaturen. Ik noem dat baanbrekend. De temperatuur wordt dus losgelaten, en er wordt gezorgd dat er genoeg plekken voor maatschappelijke opvang zijn. Wel heb ik begrepen dat men nog bezig is met een omgevingsvergunning.”

“Er is heel goed geanticipeerd”
Het raadslid uit alle lof voor wethouder Inge Jongman (ChristenUnie) van Beschermd Wonen en Opvang. “De gemeente anticipeert op maatschappelijke vraagstukken. Je kunt zeggen dat je de problemen erkent, maar wat je hier ziet is dat er geanticipeerd wordt, dat er geluisterd is naar de gemeenteraad en dat er actie wordt ondernomen. Met dit als resultaat, waarbij september nog maar net begonnen is, maar je nu al een oplossing hebt. Dat is gewoon een hele dikke pluim voor deze wethouder.”

“We weten niet hoe groot de problemen gaan worden”
Wel plaatst Menger een kanttekening. “We weten niet hoe groot de problemen worden. We hebben te maken met prijsstijgingen op alle mogelijke vlakken. Dit gaat mensen hard raken, waarbij het onoverkomelijk is dat we te maken gaan krijgen met uit-huis-plaatsingen. Dus het is heel fijn dat nu de eerste stappen zijn gezet, en dat de wethouder ook de daad bij het woord voegt. Na de vorige winter is gezegd dat er geëvalueerd gaat worden, en dat de resultaten meegenomen worden naar de komende winter. Het is heel goed dat men lering heeft getrokken, en dat men handelt. Wel gaan we vragen of het evaluatierapport ook gedeeld kan worden met de raad.”

ChristenUnie: “We zijn voor een investering in een goede winteropvang”
In augustus meldde de NOS dat er in veel gemeenten een tekort is aan opvangplekken voor jonge dak- en thuislozen. Raadslid Peter Rebergen van de ChristenUnie liet naar aanleiding van deze publicatie weten dat de opvang in Groningen voldoende is, maar dat er wel geïnvesteerd moet worden in een goede winter opvang. “Onze indruk is dat het capaciteitsprobleem op dit moment meevalt. Maar we zijn voor investering in een goede winteropvang, zoals ook in het coalitieakkoord is afgesproken. Dat is immers een basisbehoefte. Verder willen we op een andere manier naar de opvang kijken en ook creatieve oplossingen zoeken.”

Ervaringen gebruiken
“Tijdens de coronacrisis deed het Schimmelpenninck Huys haar deuren open voor dak- en thuislozen. Dak- en thuislozen hadden er hun eigen kamer, konden er ook overdag zijn en kwamen zo meer tot rust dan voorheen in de reguliere nachtopvang. Door de rust die ze ervoeren, ook in hun hoofd, konden ze beter nadenken over hun toekomst. Deze ervaring willen we gebruiken om met een vernieuwende blik te kijken naar de maatschappelijke opvang. Ook voor economisch daklozen willen we creatieve oplossingen initiëren en ondersteunen, zoals ‘Onder de Pannen’.”