Eenmalige schadevergoeding IMG: ‘Wees kritisch en kijk of het aansluit’

De Groninger Bodem Beweging (GBB) en het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) denken anders over de eenmalige vergoeding van vijfduizend euro voor aardbevingsschade. Volgens de GGB is het ‘een lokkertje‘. Volgens het IMG wordt met de regeling juist een grote groep mensen geholpen.

De regeling in het kort: Groningers in het bevingsgebied die in het verleden geen of een geringe schadevergoeding kregen, kunnen dit binnenkort alsnog krijgen. Het IMG geeft in 2023 zo’n 40.000 adressen de mogelijkheid om de schadevergoeding aan te vullen tot een maximale vaste vergoeding van vijfduizend euro. Het gaat om adressen waar de vaste vergoeding eerder nog niet mogelijk was. De eenmalige schadevergoeding gebeurt zonder tussenkomst van een schade-expert.

Aan de vergoeding kleven wel voorwaarden. Zo wordt het bedrag eenmalig uitgekeerd en hebben mensen niet de mogelijkheid om wederom schade te claimen op hetzelfde adres. ‘Als je gebruik maakt van deze regeling, wordt geacht dat de ontstane schade daarmee is afgedaan’, onderstreept directeur Hans Houdijk van het IMG. Er is één uitzondering: Bij een nieuwe beving met een snelheid van 5 mm/s, kunnen mensen na het aannemen van de vaste vergoeding nogmaals een schademelding bij het IMG te doen.

Hans Houdijk (Instituut Mijnbouwschade Groningen)

Het IMG adviseert mensen daarom om kritisch te kijken naar de bij hen ontstane schade: ‘Denk goed na over de vergoeding en beoordeel of deze maatregel geschikt is voor de situatie’, aldus Houdijk.

Volgens de GBB is dat nog niet zo eenvoudig. ‘Het is voor mensen moeilijk in te schatten of de schade te repareren is voor vijfduizend euro. Mensen zijn doorgaans geen schade-expert’, laat Merel Jonkheid weten. Bovendien moeten mensen volgens de organisatie niet onderschatten dat meerdere kleine bevingen ook een grote impact kunnen hebben. ‘Dit kan al snel in de kosten lopen en de eenmalige vergoeding is dan niet toereikend.’