Provincie geeft subsidie voor aanleg van groen

nieuws
Foto via Provincie Groningen

De provincie Groningen opent een subsidieregeling voor het aanleggen van nieuw bos, bomen langs wegen en op erven in het landelijk gebied van Groningen. De kosten voor onder meer de bomen, het aanplanten en het bewerken van de grond zijn subsidiabel.

‘Extra bomen en groen helpen om de CO2-uitstoot te verkleinen, de biodiversiteit te vergroten en de omgeving mooier, groener en gezonder te maken’, laat de provincie weten. De regeling is onderdeel van het programma Bos en Hout, waarbij er de komende 10 jaar 750 hectare groen gerealiseerd moet worden.

Vanaf maandag 5 september tot 1 november 2022 kunnen inwoners, stichtingen, waterschappen, gemeenten en terreinbeheerders een aanvraag indienen bij de provincie. De subsidie is bedoeld voor de aanleg van minimaal een hectare bos, het uitbreiden van een 0,5 hectare bestaand bos, het planten van minimaal 22 grotere bomen, bijvoorbeeld langs een weg of laan, en voor het planten van minimaal vijf grote bomen op ten minste vijf erven. Ook moeten bomen klimaatbestendig zijn, streekeigen en geschikt zijn voor de bodem.