Huizenkopers met modaal inkomen het minst slecht af in Groningen

nieuws

Het wordt voor huizenkopers met een modaal inkomen steeds moeilijker om een betaalbare woning te vinden. Vooral voor alleenstaanden is deze kans bijna nihil. In Groningen maken ze nog de meeste kans. Dat blijkt uit onderzoek van De Hypotheker.

Huizenlopers kunnen minder lenen dan vorig jaar vanwege de gestegen hypotheekrente. Slechts één procent van het complete huizenaanbod is nu bereikbaar voor deze groep, terwijl dit vorig jaar 3,3 procent en in 2020 4,7 procent was. Het aanbod van betaalbare woningen voor deze groep is daarmee met 70 procent gedaald in één jaar tijd.

Het modale inkomen is volgens het Centraal Plan Bureau (CPB) vastgesteld op 38.000 euro. Met dit salaris kun je als single, bij de huidige marktrente van 3,6 procent, een hypotheek krijgen van ongeveer 171.000 euro. Dit is veel minder dan vorig jaar, toen alleenstaanden met een modaal inkomen nog 188.000 euro konden lenen.

Voor modale eenverdieners is het beschikbare aanbod in Flevoland (0,1 procent), Noord-Brabant (0,1 procent) en Utrecht (0,2 procent) het meest uitzichtloos. Hier krijgen singles nauwelijks nog een voet tussen de deur door de sterk gestegen woningprijzen en het schaarse aanbod. In Limburg (6 procent), Groningen (5 procent) en Zeeland (4 procent) maken zij de meeste kans, maar ook hier is een steeds kleiner deel van het woningaanbod beschikbaar ten opzichte van vorig jaar.

Voor modale eenverdieners die in de grote stad willen wonen, is de kans op een betaalbare woning bijna nihil. Tweeverdieners met een modaal inkomen hebben iets meer mogelijkheden dan singles om een woning te vinden. Ook zij kunnen veel minder lenen. In de provincie Groningen zijn de vooruitzichten het meest positief.