Aanpak Ring Zuid zoekt het hogerop en deelt luchtfoto’s van werkzaamheden

nieuws
Bij het Vrijheidsplein zijn de nieuwe verbindingsbogen duidelijk te zien. Foto: Rijkswaterstaat / Aanpak Ring Zuid

Al jaren wordt er gewerkt aan de nieuwe zuidelijke ringweg. Werkzaamheden die gepaard gaan met afsluitingen, met omleidingen en soms met overlast. Maar hoe staat het er eigenlijk voor?

Aanpak Ring Zuid vroeg aan Rijkswaterstaat om luchtfoto’s te maken van vier deelgebieden. Het gaat om het Julianaplein, West, Zuiderplantsoen en Oost. Aan de westzijde van de stad wordt druk gewerkt aan het nieuwe Vrijheidsplein. Dit plein vormt de verbinding tussen de zuidelijke- en de westelijke ringweg. In de nieuwe situatie hoeven auto’s elkaar straks niet meer te kruisen. Op foto’s is te zien dat er druk gewerkt wordt aan de bouw van twee verbindingsbogen. De eerste boog is bedoeld voor verkeer vanaf Hoogkerk richting de westelijke ringweg, de andere boog is voor verkeer vanaf het Julianaplein naar de westelijke ringweg.

Een ander deel van het project dat tot de verbeelding spreekt is de verdiepte ligging van de zuidelijke ringweg. Op foto’s is te zien dat het verdiepte deel pal naast de bestaande ringweg wordt gebouwd. Een deel van het beton is inmiddels gestart. Bij het kantoor van DUO is al een stuk te zien van het deksel dat op deze locatie over de ringweg komt te liggen.

Meer foto’s kun je bekijken op de website van Aanpak Ring Zuid.

Bij het DUO-kantoor wordt gewerkt aan de verdiepte ligging. Foto: Rijkswaterstaat / Aanpak Ring Zuid