Rechter legt bouw Suikerzijde opnieuw stil; natuurorganisaties blij, domper voor gemeente

De gemeente mag weer niet verder met de voorbereidende werkzaamheden voor de bouw van woningen op het noordelijke deel van de voormalige vloeivelden op het Suikerterrein. Dat bepaalde de voorzieningsrechter vrijdagmiddag, in een zaak tussen verschillende natuur- en milieuorganisatie uit Groningen en de gemeente.

De samenwerkende organisaties (de Natuur en Milieufederatie Groningen, het Collectief Groningen West, Het Groninger Landschap, de Vleermuiswerkgroep Groningen, Natuurmonumenten, het IVN Groningen-Haren, de KNNV Groningen, Avifauna Groningen en de Bomenstichting) vroegen twee weken geleden een voorlopige voorziening aan bij de rechtbank tegen de bouwwerkzaamheden op het noordelijke gedeelte van het Suikerzijde-terrein.

Eind vorig jaar legde de voorzieningenrechter de voorbereidende bouwwerkzaamheden op het terrein ook al stil. Daarop past de provincie de ontheffing op de Wet natuurbescherming aan. Dat zorgde toen voor verbaasde reactie van de natuurorganisaties, die stelden dat de provincie vogels in het gebied had laten verdwijnen.

De nieuwe voorziening geldt tot zes weken nadat de rechter een uitspraak doet in een bodemprocedure, aangespannen door de milieuorganisatie rond de aangepaste ontheffing op de Wet natuurbescherming van de provincie Groningen. Wanneer de Raad van State hier uitspraak over gaat doen, is nog niet bekend.

Blijdschap bij natuurorganisaties

“Wij zijn blij met deze uitspraak en zien dit als een belangrijke steun in de rug”, zo stelt NMFG-dfirecteur Jan-Willem Lobeek in een reactie namens de indienende organisaties. “Hiermee wordt voorkomen dat er onomkeerbare ingrepen worden gedaan ten aanzien van een aantal belangrijke natuurwaarden op het voormalig Suikerunieterrein.”

De natuurorganisaties willen met het bezwaar zorgen dat de geoorde fuut en een aantal beschermde soorten vleermuizen een plek blijven houden in Groningen. Omdat de gemeente woningen wil bouwen op het terrein, moet de natuur op en rond de vloeivelden elders worden gecompenseerd. De gemeente heeft daar de polder de Oude Held voor op het oog. Maar ook dit gebied moet dan worden gecompenseerd. Dat levert volgens de natuurorganisaties een onnodig domino-effect op, waardoor per saldo minder vleermuizen en futen overblijven.

Hoewel de natuurorganisaties blij zijn met de uitspraak, benadrukt Lobeek dat het liever ziet dat de gemeente haar bouwplannen aanpast: “We hebben anderhalf jaar lang geprobeerd om de gemeente te bewegen, maar zij houden voet bij stuk. De gemeente wil tot nu toe haar plannen helemaal niet aanpassen. Wij zijn in principe helemaal niet tegen woningbouw. We willen gewoon dat de plannen anders worden ingericht, zodat de natuurwaarden worden beschermd.”

Gemeente wilde vloeivelden deze zomer dempen

De gemeente betreurt de beslissing van de voorzieningsrechter, zo stelt woordvoerder Manon Houting: “We gaan de uitspraak bestuderen en beraden ons op vervolgstappen en op de gevolgen die de uitspraak heeft op de planning.”

De gemeente was eigenlijk van plan om de vloeivelden deze zomer te dempen, om het terrein zo bouwrijp te maken. Door deze werkzaamheden gaat voorlopig zeker een streep. Een aantal voorbereidende werkzaamheden kan wel doorgaan.