Raadsfracties willen opheldering over proces rond verplaatsing Pannekoekschip

nieuws
Foto: Google Maps - Streetview

Drie gemeenteraadsfracties willen opheldering van het college over het proces rond de verplaatsing van ’t Pannekoekschip naar de Oosterhaven. De VVD, het CDA en de Stadspartij 100% voor Groningen willen onder meer weten waarom de raad niet is gevraagd om in te stemmen met de omgevingsvergunning.

De belangrijkste vraag die de partijen hebben, ook na de motivatie van de gemeente voor de voorgenomen verplaatsing van het schip van het Schuitendiep naar de Oosterhaven, is waarom het schip per sé richting de nieuwe locatie moet. De fracties willen opheldering over de kosten, de planning rond de verplaatsing en of het ‘nieuwe’ schip wel op de nieuwe locatie mag liggen volgens de regels die daarvoor gelden.

Ook vragen de fracties zich af waarom er een nieuwe boot moet komen en wat er gaat gebeuren met het oude Pannekoekschip. De fracties vragen zich onder meer af waarom het college kiest voor een boot die ‘iets groter’ is (een understatement, zo stellen de fracties) en waarom het oude schip voor niets door de gemeente is aangekocht.

Slepende kwestie

Het oude Pannekoekschip kan volgens de gemeente niet aan het Schuitendiep blijven liggen, vanwege de aanleg van de Kattenbrug. De ondernemers willen hun bedrijfsactiviteiten voortzetten op een ander schip: de Johanna, een driemaster uit 1939. De gemeente verwacht geen overlast in directe in voor geluid, geur, verkeer en parkeren.

Enkele omwonenden denken daar anders over en vrezen stankoverlast, lawaai en een aantasting van hun uitzicht.Tevens zijn ze ontevreden over de manier waarop men geïnformeerd en betrokken werd bij het onderwerp.