Kabinet trekt portemonnee voor aanpak leefbaarheid en veiligheid in noordelijke stadswijken

nieuws
Foto: Sufi Nawaz from FreeImages

De komende jaren pompt het Kabinet ongeveer één miljard euro in twintig Nederlandse achterstandswijken. Ook voor de noordelijke stadswijken van Groningen is geld beschikbaar om problemen op het gebied van onderwijs, armoede, gezondheid, werk, wonen en veiligheid aan te pakken.

Het leeuwendeel van het geld moet gaan naar huisvesting. Daarnaast komt er geld voor de aanpak en het voorkomen van jeugdcriminaliteit, de aanpak van armoede en schulden en het  verbeteren van de onderwijskwaliteit en de versterking van scholen met veel leerachterstanden.

‘Vicieuze cirkel doorbreken’

Met het programma willen het kabinet en de betrokken gemeenten de vicieuze cirkel van problemen in de wijken doorbreken, waardoor bewoners van kwetsbare gebieden er structureel op vooruitgaan. De gemeenten gaan in overleg met het Rijk om na te gaan wat gezinnen in de wijken nodig hebben om de stapeling van problematiek in de stedelijke focusgebieden te doorbreken, dan wel te voorkomen.

Geld beschikbaar na oproep burgemeesters

Het geld vanuit het Rijk volgt op een oproep die burgemeester Koen Schuiling van Groningen een jaar geleden deed, samen met 14 andere steden. De gemeenten vrezen dat een miljoen Nederlanders tussen wal en schip dreigen te raken door de steeds groter wordende kloof tussen arm en rijk. Ook in de gemeente Groningen, vooral in de noordelijke wijken, raken steeds meer inwoners achterop. Ze hebben hardnekkige problemen op het gebied van armoede, onderwijs, werk, gezondheid, schulden en criminaliteit.

Deel dit artikel: