IMG: Dien je aanvraag voor vergoeding waardedaling in voor 1 januari, anders krijg je minder geld’

nieuws

Het Instituut Mijnbouwschade Groningen roept huiseigenaren die nog geen aanvraag hebben gedaan voor de Waardedalingsregeling op om dit voor 1 januari te doen. Na deze datum wordt de vergoeding namelijk een stuk lager dan nu.

In april van dit jaar bleek uit nieuw onderzoek dat de waardedaling van huizen in Groningen is afgenomen. Ook zouden er meer huizen in aanmerking moeten komen voor de regeling. Uit dit onderzoek blijkt dat de huizen in Groningen minder waardedaling kennen dan enkele jaren geleden, mede door het herstel van de Groningse woningmarkt.

Het IMG neemt de nieuwe, veel lagere percentages vanaf volgend jaar over en  raadt daarom iedereen aan die nu een aanvraag kan doen, om die aanvraag dan vóór 1 januari 2023 in te dienen.

Voor een klein aantal woningeigenaren kan vanaf volgend jaar juist sprake zijn van een hogere vergoeding, veroorzaakt door harde stijging van woningprijzen (en de WOZ). Maar over welke huizen dit gaat, kan het IMG nog niet zeggen. Toch kan iedereen beter nu een aanvraag indienen, zo stelt het IMG. Het mijnbouwschade-instituut gaat in het eerste kwartaal van 2023 berekenen of op basis van die actualisatie een hogere vergoeding van toepassing is.

Het IMG breidt komende tijd de communicatiecampagne uit om woningeigenaren met een huis in het huidige waardedalingsgebied te stimuleren vóór 1 januari 2023 een aanvraag te doen. Het IMG zal daarnaast de woningeigenaren die op postcodes wonen waar nu ook een vergoeding voor waardedaling kan worden aangevraagd, vanaf 1 januari 2023 aanschrijven om ze te wijzen op de mogelijkheid een aanvraag te doen.