Google bouwt datacenter in plangebied Westpoort 2

Google koopt een grote kavel grond van de gemeente Groningen in het plangebied Westpoort 2, tussen de spoorlijn en het hoogspanningsstation van Tennet.

Omdat datacenters veel energie gebruiken, heeft de gemeente duidelijke afspraken gemaakt, over het benutten van het dak met zonnepanelen (minimaal 70 procent) en de verplichting dat Google restwarmte beschikbaar stelt voor een mogelijk toekomstig warmtenetwerk. Verder heeft de gemeente strenge eisen gesteld aan de landschappelijke en stedenbouwkundige inpassing. Het datacenter biedt werk aan ongeveer 125 werknemers.

Het bouwplan bestaat uit een datacentrum met bijbehorende voorzieningen, installaties, kantoor en parkeren. De beoogde bebouwde oppervlakte is zo’n 8 hectare. De hoogte van het gebouw blijft binnen de kaders van het bestemmingsplan. Bovendien krijgt het perceel veel groen en water. Google draagt verder financieel aanzienlijk bij in de aanleg van een ecologische verbindingszone langs de Zuidwending, en de mogelijkheid van een rondweg rondom Westpoort.

Google denkt in het najaar van 2023 te beginnen met de bouw van het datacenter. De voorbereidende werkzaamheden voor de beoogde ontsluitingsweg beginnen komend najaar.