“Dat Remkes als bemiddelaar stikstofplannen is aangesteld is mij rauw op het dak gevallen”

nieuws
Foto: Alexas_Fotos via Pixabay

In de agrarische sector wordt met verbazing gereageerd op het nieuws dat het kabinet Johan Remkes heeft aangesteld als bemiddelaar voor de stikstofplannen. Partijen noemen Remkes niet onafhankelijk.

“Het nieuws is mij rauw op het dak gevallen”, vertelt Erwin Bijman. Bijman runt in Ten Boer een melkveebedrijf met ongeveer honderd koeien. “Remkes is een VVD’er, heeft een belangrijke rol gehad in de vorming van het huidige kabinet, en ik vraag mij af, wat moeten we nu met een bemiddelaar? Er komt iemand die er tussen gaat zitten, er komen meer schijven waardoor het nog complexer gaat worden. En wat moet Remkes nu voor ons bemiddelen? Wat mij betreft moet je gewoon het boerenverstand gebruiken, moet je rechtstreeks met elkaar in gesprek gaan, en moet je kijken naar oplossingen.”

Agractie: “Remkes geniet geen vertrouwen”
Ook boerenorganisaties zijn sceptisch. LTO noemt Remkes een man met veel ervaring en kennis, en men staat open voor een gesprek, maar dan moet het wel gaan over kabinetsdoelen en het tijdpad. Premier Rutte (VVD) liet vorige week weten dat dit juist niet ter discussie staat. Agractie en Farmers Defence Forse hebben echter geen goed woord over voor de keuze van het kabinet. Volgens Agractie geniet Remkes geen vertrouwen in de sector. Farmers Defence Force wil niet voor ‘piet snot’ aan tafel gaan zitten met Remkes.

Bijman: “De oplossing is niet zo ingewikkeld”
Terug naar Ten Boer. “Je wilt zoeken naar een oplossing, maar de keuze voor Remkes is niet in het voordeel van de boeren. Deze man heeft zich in het verleden heel stevig uitgesproken over de stikstof. Sterker nog, het huidige kabinetsbeleid is voor een groot gedeelte gestoeld op de gedachten van Remkes.” Volgens Bijman moet het niet ingewikkeld gemaakt worden: “We moeten gewoon in gesprek met de minister. En er moet gekeken worden naar de plannen die we zelf aangedragen hebben. Huur een stadion af waar alle boeren in kunnen, en ga in gesprek. En om een voorschot te geven, ga in de toekomst uit van grondgebondenheid. Zoveel koeien per hectare. En dan kun je discussiëren over 1,8 dieren of 2,2, inclusief jongvee, maar dat is helder, overzichtelijk en makkelijk voor iedereen.”

“De boeren moeten weggepest worden”
Bij dit plan moeten fosfaatrechten er uit gaan. “Het wordt nu super ingewikkeld gemaakt. Terwijl grondgebondenheid voor iedereen overzichtelijk is. En kijk ook naar andere sectoren. Alle pijlen worden nu gericht op de agrarische sector, maar kijk ook naar de afvalverwerkingsbedrijven. Die bedrijven wordt geen strobreed in de weg gelegd. Kijk, ik snap het allemaal wel, en ik ga mezelf herhalen. De boeren moeten weggepest worden omdat de landbouwgrond gebruikt moet worden voor huizenbouw. En ja, we hebben een huizenprobleem. Maar volgens mij moeten we vooral de hoogte in gaan. Dat gaat in Dubai en in Shanghai ook prima.”

Acties
Voor maandag staan er nieuwe acties op het programma. Bijman daar over: “Ik weet daar niks over. Eventuele acties worden ook altijd zo laat mogelijk gedeeld in de groepsapps. Maar op dit moment weet ik niet wat, en of er wat gaat gebeuren.”